Første formiddagstreff blir 6. september

De vanlige formiddagstreffene  foregår i møtelokalet i Kirkestredet 3, dersom ikke annet er kunngjort. Tiden er kl. 11.00, og vi avslutter ca. kl. 13.00

Tema for møtet er «Odelsgutter 1908-18» ved Tora Herud.

Onsdag 4. oktober er tema: «Kan et lite museum endre noe av historien og rette opp fra fake news?24

Onsdag 1. november er tema: «Et sekel med møbler».