Første formiddagstreff blir 3. mai.
(Onsdag 5. april er i påskeuken så da blir det ikke noe treff.)

De vanlige formiddagstreffene  foregår i møtelokalet i Kirkestredet 3, dersom ikke annet er kunngjort. Tiden er kl. 11.00, og vi avslutter ca. kl. 13.00

Tema for møtet er «Byenvår» ved Uno Arnesen.