For våren 2023 blir formiddagstreff 1. februar, 1. mars og 3. mai.
(Onsdag 5. april er i påskeuken så da blir det ikke noe treff.)

De vanlige formiddagstreffene  foregår i møtelokalet i Kirkestredet 3, dersom ikke annet er kunngjort. Tiden er kl. 11.00, og vi avslutter ca. kl. 13.00

Tema for møtet 1. februar er prosjektet Husmannsplasser. Per Tore Broen og Arve Urlin forklarer og forteller om arbeidet som er gjort og hva som ble resultatet.