«Min felemusikk fra Glåmdalen»

Olav Sæta, Kongsvinger-gutt, filolog med musikkvitenskap som hovedfag, og velkjent fra bl.a. NRKs folkemusikkavdeling og -programmer, har nylig utgitt en imponerende samling av felemusikk fra Glåmdals-regionen.

Det dreier seg om fem notehefter i samlekassett med til sammen 250 felenoter med grundige kommentarer om opphav og framføringspraksis. Svært lite av dette materialet har vært kjent til nå og er ganske unikt i sin lokale stil og form.

Det var da Sæta var vikar i NRKs folkemusikkavdeling at han kom over noen lydopptak som tente gnisten for å jobbe med folkemusikk fra egne hjemtrakter. Glåmdal har vel tradisjonelt ikke tiltrukket seg den helt store interessen for folkemusikk. Desto viktigere er dette arbeidet, som må betegnes som forskning.

Heftene er organisert etter typer: «Marsj og halling», «Pols/Springdans», «Vals», «Reinlender» og «Hamborger/Galopp/Polkett/Polka” og Mazurka».

Sæta understreker at det har vært nødvendig å transkribere og tolke/redigere deler av materialet, særlig de mange leikene som baserer seg på til dels gamle lydopptak. Derfor betegnes hele samlingen som «Min felemusikk fra Glåmdalen», og han stiller naturligvis brukere fritt til å finne sine egne versjoner og utforminger.

Heftene burde helt klart finnes i de lokale bibliotekene. Interesserte kan bestille direkte hos forfatteren Olav Sæta, e-post: olav.saeta@gmail.com  tlf. 91391046. Prisen er kr. 450.- + porto.