Ernst Eng og Reidar Gjems

Da tyske styrker invaderte landet i 1940, fikk dette på ulikt vis store følger
for Ernst Eng og Reidar Gjems. Begge la senere ned et betydelig arbeid ved
opprettelsen og driften av Krigsinvalidehjemmet Bæreia.

Ernst Engs veg

Ernst Eng (1919 – 1995) var født i Kongsvinger og vokste opp delvis i Oslo og i fødebyen.

Da Norge ble invadert av tyske styrker 9. april 1940, var Ernst Eng nøytralitetsvakt på Madla ved Stavanger og kom tidlig i direkte trefning med tyskerne. I 1941 reiste han til Sverige og derfra videre til England og sluttet seg der til den norske brigaden hvor han fikk befalsutdanning. Da han ønsket aktiv tjeneste, fikk Ernst Eng muligheter på en MTB og var med på flere trefninger i Kanalen. Etter eget ønske fikk han i 1944/45 i oppdrag å organisere opplæring og beredskapsplaner for Milorgdistrikt 12 der han ble stabssjef. Da frigjøringen kom, hadde D 12 tre tusen mann under våpen.

Ernst Engs veg

Kong Olav og Ernst Eng

I årene etter krigen satte han i gang en innsamlingsaksjon på vegne av krigsinvalidforbundet med sikte på å skaffe de krigsskadde et rekreasjonshjem. Takket være Ernst Engs innsats og pågangsmot for å skaffe tomt og midler til bygging, kunne kong Olav i 1959 åpne Krigsinvalidhjemmet Bæreia.

Ernst Eng ble i 1959 tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. Senere ble han også ridder av St. Olavs orden.

I etterkrigsårene drev Ernst Eng isenkram- og byggvareforretning i Rådhusgata.. Han var også i mange år ”markensgeneral” og leder av komiteen som organiserte vår – og høstmarken i Kongsvinger. Alltid når noe skulle organiseres, det være seg landskytterstevne, bauta på Rustad eller festningsjubileum, så var Ernst Eng selvskreven til å være med.

Chr. Eng som også har gitt navn til en veg i Kongsvinger, var Ernst Engs farfar.
Kilde: Vinger Bygdebok II / ”Eplekart er kjøretøy” av Per Erik Rastad (1995)

Se Ernst Engs veg i Google Maps

Se vegen i Street View


Dr. Gjems veg

Reidar Gjems (1918 – 2004)
Reidar Gjems var født i Kongsvinger.
I november 1943 ble han arrestert som student ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og satt i Buchenwald konsentrasjonsleir i halvannet år.

Reidar Gjems ble privatpraktiserende lege i Kongsvinger fra 1947 og var militærlege ved siden av. Dette innebar tre års tjeneste som fengselslege for tyske torturister ved Kongsvinger Kretsfengsel. I 1960 startet Gjems Norges første gruppepraksis sammen med dr. Lars Hamre.

I årene 1959 til rundt 1996 var Gjems tilsatt som tilsynslege ved krigsinvalidehjemmet Bæreia. Denne stillingen var ulønnet fram til 1968.

Reidar Gjems ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull i 1981.
O. R. Gjems som også har gitt navn til en veg i byen, var Reidar Gjems far.

Kilde: ”Bæreia, et hjem for krigens ofre”, Egil Toreng, (1996)
Se Dr. Gjems veg i Google Maps
Se vegen i Street View

Reidar Gjems

Dr. Reidar Gjems