Også håndverkere er tilgodesett med gatenavn i Kongsvinger. Dette gjelder Johan F. Schmidt, Ole Buholtet og Erling Smith med svært forskjellige yrker, og med veier spredt rund omkring i byen – på Rasta, Tråstad og Kurudlia.  

Ole Buholts veg

Ole B. Buholtet (1865 – 1943) var født i Eidskog og bodde i Vinger/Kongsvinger ved folketellingene i 1900 og 1910 med tittel” snedker for egen regning.” Som snekker hadde han egen bedrift og førte også opp større bygninger som Hedmarkens Amtstidenes gård rundt 1901.Dette var også familien Buholtets bolig en periode i disse årene. Gården lå i daværende Elvegate 13, omtrent midt på ”torget” i det som nå er Kongssenteret. Buholtet sto også for oppføringen av Arnt Sørmoens villa i nåværende Eidemsgate.

Familien Buholtet flyttet seinere til egenbygd bolig på Rasta, og Ole Buholts veg strekker seg fra Kongeveien og fram til der boligen en gang sto.
Kilder: Liv Reiersen (barnebarn) og folketellingene i 1900 og 1910
Se Ole Buholts veg Google Maps
Se vegen i Street View

 Johan F. Schmidts veg

Johan Fredrik Schmidt (1837 – 1903), som i hele byen en gang var kjent som barber Schmidt, var født i Tyskland. Der skal han ha avlagt feltskjærereksamen før han kom til Kongsvinger i 1860-årene og startet som barber.

Schmidt var en original, og hans slagferdighet var berømt, men han kunne også være krass. Om Schmidts humor gikk det i tidligere dager nok av historier, hvorav noen kanskje var sanne.

I Axel Hess´ erindringer kan vi lese at ”Barber Scmidt var gjennom en menneskealder betegnet som vort Steds største eller eneste Seværdighet og ikke helt uten grund. Allerede skiltet over hans Gatedør indbød til godt humør: ”Her barberes, klippes Haar, oppsættes Knive, opereres Liktorne, paasættes kopper, slipes saxe m.m”. Hans særlig Specialitet var dog Tanduttrækning. Bakom Skjemt og Spas bodde det et varmt og godt Hjerte, og mange var de fattige der modtok Mat og understøttelse i hans Hjem og som savnede ham ved hans bortgang.”

Johan F. Scmidts veg ligger rett på nordsiden av Kongsvinger ungdomsskole.

Kilder: Hedemarkens Amtstidende 2.2.1903 og Axel Hess´erindringer 1913 

Erling Smiths veg

Annonse fra Glomdalens Arbeiderblad 23. aug. 1923

Erling Smith (1899 – 1975) var født i Christiania og tok sin tannlegeeksamen i 1921. Samme året kom han til Kongsvinger og åpnet tannlegekontor i gården til Victoria Hotell. I de første årene hadde han også praksis på Skotterud og Magnor et par dager i uka.

Da Dannevig-gården sto ferdig i 1944, flyttet han sine kontorer dit og praktiserte der fram til sin død, men trappet noe ned de siste årene. En periode var Erling Smith sekretær i Hedmark Tannlegeforening.

Smith var kunstinteressert, men framfor alt var han opptatt av fotball. Det sies at det knapt ble spilt en fotballkamp på Winsnesløkka og senere på Gjemselund uten at tannlege Smith var blant tilskuerne.

Veien ligger rett nedenfor villaen i Kurudlia der Erling Smith bodde.
Kilde: Glåmdalen 29.06.1999
Se Erling Smiths veg i Google Maps