Lensmann Rolf Jansen mistet livet under dramatiske omstendigheter i aprildagene 1940. Han er hedret med et veinavn nær ved der han bodde og der også lensmannskontoret lå. Rolf Jahnsens gravminne er å finne til venstre rett utenfor hovedinngangen til Vinger kirke. 

Lensmann Jahnsens veg

Lensmann Rolf Jahnsen (1885 – 1940) i Vinger falt under tjeneste, da tyskerne rykket inn i Kongsvinger tirsdag 16. april 1940.

En tysk fortropp kom kjørende fra Galterud-kanten mot brua over Glomma i Kongsvinger. På samme tid kom lensmann Jahnsen kjørende langs Glommengata i retning brua på vei til politikammeret i Juells gate. Lensmann Jahnsen kom nesten fram til søndre bruhjørnet da han oppdaget den tyske fortroppen. Han snudde bilen, men rakk ikke å kjøre vekk. Det ble umiddelbart avfyrt to skudd. Lensmann Jahnsen ble rammet og døde straks etter. Meldingen om Rolf Jahnsens død vakte sorg og vemod etter hvert som den ble kjent utover byen og distriktet, hvor han var en populær og godhjertet lensmann.

Rolf Jahnsen var født i Drøbak i 1885 og ble 55 år gammel. Han begynte sin politikarriere som fullmektig hos lensmannen i Ramnes i Vestfold og deretter hos lensmannen i Frogn. Fra Frogn kom Jahnsen til Løten og var senere konstituert lensmann i Ullensaker.

Rolf Jahnsen ble i 1916 ansatt som lensmannsfullmektig i Vinger herred, en tid også som herredskasserer. I 1918 ble Rolf Jahnsen tilsatt som lensmann, en stilling han innehadde i 22 år.

Lensmann Jahnsen ble i minneordene i Kongsvinger Arbeiderblad betegnet som en dyktig og samvittighetsfull politimann, rettsindig og alltid upartisk.

Kilder: Kongsvinger Arbeiderblad 8. mai 1940  / Jon Syse (barnebarn)
Les mer om lensmann Rolf Jahnsen på KVHs nettsider
Se Lensmann Jahnsens veg i Google Maps
Se vegen i Street View