Kongelige gater og veier

Allerede i 1877 fikk gatene Oscars gate, Sofies gate og Prinsensgate sine navn. I perioden 1948 – 1953 ble det lagt ut boligtomter på Digerudfeltet. Veiene her var de blant første som ble anlagt etter frigjøringen i 1945, og dette var nok grunnen til at de fikk norske kongenavn. I Midtbyen fikk man på samme tid Haakon VIIs veg. Rundt 1980 ble det igjen bygging på Digerudfeltet og tradisjonen ble fulgt, denne gangen med to veier som fikk navn etter nok en dronning og en kronprinsesse. I tillegg til Prinsensgate har vi disse kongelige gatene og veiene i Kongsvinger:

Oscars gate                           Olavs gate
Sofies gate                            Sverres gate
Haakon VIIs gate                   Mauds veg
Haralds gate                          Märthas veg

 Oscarsgate

Oscar II Fredrik Bernadotte (1829 – 1907) var konge av Norge og Sverige fra 1872, i Norge til 1905. Han ble kronet i Trondheim 1873.

Hans forsonlige holdning i 1905 bidro til å avverge krigsfaren og sikre et fredelig oppgjør. Dronning Sophie av Hessen-Nassau var Kong Oscars gemalinne, og under hennes opphold på Skinnarbøl ved Kongsvinger kom kongen på kortere besøk.

Også dronning Sofie har fått gate i Kongsvinger knyttet til seg. Opprinnelig var gatene nabogater, parallelle og like lange. Begge bandt sammen Glommengata og Engens gate.

Kilde: ”Bli med i gata”, Knut Ingar Hansen (2001)
Se Oscarsgate i Google Map
Se gata i Street View

 Sofiesgate

Sophie Wilhelmine Mariane Henriette (1836 – 1913). Sofie (på norsk) var dronning av Norge og Sverige fra 1872, i Norge til 1905. Hun var tyskfødt fra Hessen-Nassau og var kong Oscar IIs gemalinne.

Dronning Sofie tilbrakte sommerferiene i årene 1892 – 1904 på gården Skinnarbøl ved Kongsvinger. I ferietiden kom kong Oscar i blant på kortere besøk, og den av dronningens sønner som var her oftest og  lengst, var prins Eugen, kunstnerprinsen.

Sofie var liberal og hadde en modererende innflytelse på sin mann, blant annet ved krisesituasjonen i 1905. Etter unionsoppløsningen kom dronning Sofie aldri tilbake til Skinnarbøl.

I tillegg til å bli hedret med et gatenavn i Kongsvinger, har vi også navn som Dronningens utsikt og Dronningkilden som påminner oss om hennes besøk i distriktet.

Kilde: ”Bli med i gata”, Knut Ingar Hansen (2001)
Se Sofiesgate i Google maps
Se gata i Street View

Haakon VIIs veg

Kong Haakon VII (1872-1957) var Norges konge fra 1905. Han ble døpt Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, men gikk under navnet prins Carl av Danmark. Han skiftet navn til Haakon da han ble valgt til Norges konge etter unionsoppløsningen.

Kong Haakon var en respektert og avholdt monark gjennom 52 år, og under 2. verdenskrig ble han et symbol på norsk motstand mot okkupasjonsmakten og døde som en høyt elsket konge.

Kong Haakon besøkte Kongsvinger under byens 75-årsjubileum i 1929. Foruten å åpne en utstilling, tok han også turen innom festningen, hvor han inspiserte speiderleiren fra Glomdalens krets. I 1932 var kongen tilbake, denne gangen for å feire festningens 250 – årsjubileum. Under dette besøket ble monogrammet hans hugget inn i muren ved festningsporten.

Kilde: Glåmdalen 22.02.2017

 Olavs gate

 Olav er navnet på fem norske konger:

Olav I Tryggvason (995 – 1000), Olav II den hellige (1020 – 1030), Olav III Kyrre (1067 – 1093), Olav IV Magnusson (1103 – 1115) og Olav V (1957 – 1991).

I og med at kun navnet Olav er angitt i gatenavnet, må vi betrakte dette som et gatenavn til ære for alle fem.
Illustrasjonen viser et pilegrimsmerke av Olav den hellige funnet i Sverige.

Se Olavs gate i Google Maps
Se gata i Street View

Haralds gate

Harald er navnet på fem norske konger:

Harald I Hårfagre (872 – 931), Harald II Gråfell (961 – 970), Harald III Hardråde (1046 – 1066), Harald IV Gille (1130 – 1136) og vår nåværende konge, Harald V (1991 – ). Med dette gatenavnet hedres alle fem.

Illustrasjonen er hentet fra Snorres Konge sagaer og viser ”Harald Gilles jernprøve” tegnet av Gerhard Munthe.
Se Haralds gate i Google Maps
Se gata i Street View

Sverres gate

Vår eneste konge med navn Sverre, er Sverre Sigurdsson. Han var konge fra 1177 til 1202.

I og med at Sverre Sigurdsson er den eneste med dette navnet i kongerekka vår, er det han alene som har gitt sitt navn til Sverres gate.
Se Sverres gate i Google maps
Se gata i Street View

 

Mauds veg 

Maud Charlotte Mary Victoria (1869 – 1938) var datter av den engelske kong Edward VII. Hun var Norges dronning ved kong Haakons VIIs side fra unionsoppløsningen i 1905 og til sin død.

Maud var Norges første dronning siden Margrete, dronning til 1389, som ikke også var dronning av enten Danmark eller Sverige.

Dronning Maud støttet en rekke veldedige organisasjoner, og da særlig de som arbeidet for barn og dyr. Dronningen involverte seg dessuten i musikk og kunst. Maud var mor til kong Olav V.
Se Mauds veg i Google Maps
Se vegen i Street View

Märthas veg

Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra (1901 – 1954) var norsk kronprinsesse, datter av den svenske prins Carl og prinsesse Ingeborg. I 1929 giftet hun seg med sin fetter, daværende kronprins Olav av Norge, som senere fikk tittelen kong Olav V. Kronprinsesse Märtha var mor til kong Harald V.

Hvert år deles det ut midler til sosiale og humanitære formål fra Kronprinsesse Märthas minnefond.
Se Märthas veg i Google Maps
Se vegen i Street View