Hexums handelsgartneri ved Øvre Langelandsveg.

Kongsvinger har hedret eierne av fire bedrifter med veinavn – bedrifter som har framstilt så ulike produkter som hageplanter, sykler, pelskåper og hatter:
A. Hexum
Ole Westby
Nils og Sigurd Tronsmo
Carsten E. Rosenvinge

O.A. Hexums veg

Ole Anton Hexum (1864 – 1949) var født på Vestre Toten. Efter udstaaet Læretid hvoriblandt hos Olsens Enke, Kristiania, blev han ansat som Gartner ved det nye Rigshospital i Kristiania, hvor han anlagde Hospitalets Have, Drivbænke og Drivhus.

I 1887 etablerte O. A. Hexum egen forretning som handelsgartner i Kongsvinger. Hexum hadde ansvar for Stationenes Haveanlæg ved Solørbanen. I 1890 fikk han stipend av Kongsvinger Bys Vel til studiereise i faget i Skandinavia.

O.A. Hexum sittende til høyre. De tre andre er skomakerbrødrene Mellem

O.A. Hexum var medlem i bystyret og formannskapet i en årrekke, derav tre år som Viceordfører.  Han var også formann i Kongsvinger skolestyre i to perioder.

Hexums handelsgartneri lå i daværende Torggata, i dag Øvre Langelandsveg. Nye eiere overtok etter hvert gartneriet under firmanavnene Kongsvinger Hagesenter og Plantasjen Kongsvinger. Rundt 2007 ble gartneriet revet og tomta ble omregulert til boligformål (“Øvrebyen Park”).

Kilde: Fra Kongsvinger og omegns næringsliv (Forlaget Norge 1910)
Se O.A. Hexums veg i Google Maps
Se vegen i Street View

Ole Westbys veg

Ole Westby (1874 – 1943) var født på Vestby i Sør-Odal. I 1896 reiste han til Tyskland og utdannet seg i sykkelbransjen. Året etter grunnla Ole Westby Kongsvinger Velocipedfabrik, hvor den første norskbygde sykkel ble produsert. Sykkelen fikk modellbetegnelsen W – 97 (Westby 1897). Den gangen var sykkelen nærmest en ukjent raritet, og i Vigelands bybok beskrives Ole Westby som en forretningsmann med ”både mot og framsyn”.

I 1905 ble fabrikken flyttet til Westbys nybygg i Brugata. Murgården fra 1905 og teglsteinsbygningen i bakgården er i dag en del av Kongssenteret. Opp gjennom årene har firmaet fabrikkert og solgt mange tusen sykler og også mopeder.

Kilde: ”Kongsvinger by 1854 – 1954”, Nils P. Vigeland, (1954)
Se Ole Westbys veg i Google Maps
Se vegen i Streets View

Tronsmos veg

Nils Rasmus Tronsmo (1901 – 1993) og Sigurd Tronsmo (1907 – 1995)
Nils R. Tronsmo startet pelsforretningen R.Tronsmo & Søn på Tynset i 1924, og butikken ble tre år senere flyttet til Kongsvinger. I 1930 gikk broren Sigurd inn i firmaet, og fra da av drev brødrene bedriften sammen. Året etter startet de produksjon av hansker og votter.

Fabrikkbygningen som de flyttet inn i 1936, er i dag en del av kjøpesentret ved Sundehjørnet. Hanskefabrikken var en tid den største arbeidsplassen i Kongsvinger og på det meste med 35 ansatte. Produksjonen ble lagt ned i 1995.

Sigurd Tronsmo
Nils R. Tronsmo

Gjennom alle disse årene har firmaet også drevet butikk i Glommengata. I tillegg til pelsvare- og hanskesalg hadde butikken også eget buntmakerverksted, samt kjølelager for pels.

 Kilde: Ragnar Tronsmo
Les mer om R. Tronsmo & Søn på KVHs nettsider
Se Tronsmos veg i Google aps
Se vegen i Street View

Carsten E. Rosenvinges veg

Carsten E. Rosenvinge (1910 – 2001)
Carsten E. Rosenvinge startet bedriften Rosenvinge i Oslo i 1943. I 1951 overførte han avdelingen for fabrikasjon av barneluer til Kongsvinger. Den første tiden ga dette arbeid til 20 unge kvinner.

I den hensikt å få firmaer til å beskjeftige kvinner i distriktet, ble det på 1960-tallet opprettet et utbyggingsfond. Dette gjorde det mulig å bygge en større fabrikk med 100 ansatte der hvor Kongssenteret ligger i dag.

Produksjonen besto av blant annet barneluer, damehatter, speiderluer, luer til forsvaret og til så ulike menn som kong Harald og Marve Fleksnes.

Firmaet gikk konkurs i 1966 og ny produksjon ble startet opp i mindre lokaler på Langeland. Bedriften ble lagt ned ved årtusenskiftet. Direktør Carsten E. Rosenvinge ble i 1980 tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull.
 Kilde: Stefi Koht Krogh

Les mer om C. E. Rosenvinge på KVHs nettsider
Se Carsten E. Rosenvinges veg i Google Maps
Se vegen i Street View