Glommendalens Social-Demokrat i Engensgate

Med Waldemar Carlsen i spissen flyttet Glommendalens Social-Demokrat, eller Glåmdalen som den nå heter, inn i nytt avishus i Engens gate i 1919. Hvem var Waldemar Carlsen og hvem var Engen?

Waldemar Carlsens veg

Waldemar Carlsen (1880 – 1966) var født i Kristiania og var svært aktiv under oppbyggingen av arbeiderbevegelsen i Norge. W. Carlsen var med på å stifte 120 arbeiderlag rundt om i landet. I denne perioden skrev han en rekke bøker, blant annet ”Slitets mænd” og ”Dragsug”.

I 1910, bare 30 år gammel, ble Waldemar Carlsen ansatt som redaktør av avisa ”Solungen” på Flisa. Tre år senere overtok han ”Fremover” i Narvik. I 1916 flyttet han til Kongsvinger, hvor han var tilsatt som redaktør av ” Glommendalens Social-Demokrat”, en stilling han brant for med sterkt kommunistisk engasjement.

Under Carlsens ledelse steg opplaget sterkt, da interessen for avisa vokste i takt med arbeiderbevegelsen. Da Waldemar Carlsen etter hvert brøt flere bånd til sosialdemokratene, fikk karrieren hans en brå slutt i 1925. Carlsen ble beskyldt for bruk av avisa til propaganda, og striden dreide seg om hvor partitro avisa skulle være.

I årene som fulgte var Waldemar Carlsen ansatt som vaktmester ved Kongsvinger folkeskole. Etter krigen i 1940-45 begynte han igjen å skrive for avisa, som da hadde skiftet navn til Glåmdalen, men aldri med samme politisk brodd som i tidligere år.

Kilde: Thor Holts artikkel i Glåmdalen 7/2-2014.
 Les mer om W. Carlsen i avisa Glåmdalen
Se Waldemar Carlsens veg i Google map
Se bilde av gata i Street View

Engens gate 

Gata fikk sitt navn allerede i 1877, og det har vært vanskelig å finne noen personer med navn Engen som på det tidspunktet burde vært hedret med et gatenavn, og mye tyder derfor på at gatenavnet ikke er knyttet til noen person.

Da kommunestyret i 1928 behandlet navnekomiteens forslag om navnsetting av nye gater samt endring av navn på noen gamle, ble det diskutert om Engens gate skulle omdøpes til Vingers gaten. Dette forslaget falt, da stort sett alle byens gater den gangen ledet til og fra Vinger.

Et annet alternativ som ble nevnt var Eng gaten. Å foreslå å justere gatenavnet fra Engens gate til Eng gaten ville være urimelig dersom gata hadde navn etter en person. Det er derfor trolig at ”engen” i gatenavnet fra 1877 ikke har noe med etternavnet Engen å gjøre, men viser til at gata trolig ble anlagt gjennom gressmark eller beiteland, det vi kaller ei eng, slik vi ser på fotografiet fra rundt 1880. Antagelig er det Engens gate vi ser midt på bildet og ut til høyre. 

Kilde: Kongsvinger Arbeiderblad 28.04.1928
Se Engens gate i Google Maps
Se gata i Street View