Flere leger har gitt navn til gater og veger i Kongsvinger og er den yrkesgruppa som er sterkest representert. M. Heiberg og J. F. Winsnes er begge først og fremst hedret for sin legegjerning og J. J. Røhne for sitt arbeid som amtsdyrlege. Videre har vi legene H. H. Juell og Otto Aamodt, som i tillegg til å være leger også var ordførere, dessuten Reidar Gjems, som la ned et utrettelig arbeid for Krigsinvalidhjemmet Bæreia og Trygve Gundahl, som arbeidet for sykehussaken.

Heibergs gate

Engelhart Marius Heiberg (1809 – 1883) var født i Bergen, og tok medisinsk eksamen i 1834. Allerede i 1836 kom han til vårt distrikt som eskadronskirurg for Østerdalske Jægerkorps og bodde i Grue.

I 1848 ble han utnevnt som distriktslege i Solør – Odal, og var den første distriktslegen som bosatte seg i Kongsvinger. Fra jernbanens åpning i 1862 var Heiberg også tilsatt som jernbanelege. Ved sin død i 1883 hadde han vært distriktslege i 35 år.

Heiberg ble ansett som en meget pliktoppfyllende lege, ”når han ikke kom lenger med karjol eller slede, spente han fra, steg opp på hesteryggen og fortsatte til sitt bestemmelsessted”. Heiberg var aktivt med i det kommunale liv i byens første år.

 Kilde: ”Kongsvinger by 1682-1854-1929”, Olaf Brynn (1929)
Se Heibergs gate i Google Maps
Se gata i Street View

Winsnes gate

Korpslæge Joachim Fredrik Winsnes (1809 – 1900) var født i Onsø og lege fra 1838. Winsnes kom til Vinger i 1843 og tok avskjed som offentlig lege i 1873, men fortsatte sin privatpraksis livet ut.

Winsnes eide gårdene Frederiksberg og Langeland øvre i Vinger. Disse solgte han i 1886, og samme år kjøpte han pedell Sæthrens gård (Midseimgården) ved Torvet, hvor han bodde fram til sin død. Han døde 91 år gammel og var da landets eldste lege.

Gata krysser det som kalles Winsnesløkka som var byens første idrettsplass. Da Gjemselund ble åpnet i 1953, ble idrettplassen på løkka nedlagt, og rundt 1960 ble det bygget boligblokker der. Bildet er fra 1950. 

Kilde: ”Kongsvinger by 1682-1854-1929”, Olaf Brynn (1929) / Vinger bygdebok II
Se Winsnes gate i Google Maps
Se gata i Street View


Røhneløkka

Jørgen Johansen Røhne (1832 – 1908) var født i Løten og fikk sin dyrlegeutdannelse i København 1853-57. Han praktiserte i hjembygda si fram til 1859, da han ble tilsatt som amtsdyrlege i Kongsvinger og distriktet omkring. Distriktet omfattet alle bygder mellom Grue og Sør-Odal.

Røhne var i mange år medlem i bystyret og i byens sundhetskommisjon. I nesten et halvt århundre bodde han øverst oppe i Vollgata nær Aamodtgården.

 Kilde: ”Kongsvinger by 1682-1854-1929”, Olaf Brynn (1929)
Se Røhneløkka i Google maps
Se vegen i Street View