Trygve Stokkes avskjedsdag som lærer

I området rundt Marikollen skole har tre personer som viet sine liv til lærergjerningen, blitt hedret med veinavn. Ikke langt unna der Digerudskolen i Lia lå fram til brannen i 2003, ligger også en slik vei.  Lærerne er Jomfru Bakke, Mari Bakke, Jørgen Dale og Trygve Stokke.

 Jomfru Bakkes veg

 Maren Dorthea Bakke (1797 – 1878). Under en skolestrid i Kongsvinger Leir i 1830 tok de ”bedrestilte” sine barn ut av skolen ”som kun var til Utgift og Forargelse”. Men noe undervisning måtte barna ha, og dermed begynte jomfru Bakke sin småbarnskole.

Noen utdannelse hadde hun ikke, men nok til å innpode barna de første kristelige læresetningene. Den religiøse lærerinnen holdt skole i Bakkegården. Når jomfru Bakke skulle straffe en synder, ble han sendt ned i kjelleren. Guttene fant raskt ut at dette ikke var noen hard straff. De spiste seg gode og mette på syltetøyet som ble oppbevart der og forsvant ut gjennom ”kjellerhalsen”.

Byens eldre borgere omtalte skolen og jomfru Bakke med glede og takk. Blant hennes elever nevnes Erik Werenskiold, Axel Hess og Kristian Walby.

Kilde: ”Kongsvinger by 1682-1854-1929”, Olaf Brynn (1929)
Se Jomfru Bakkes veg på Google Maps
Se vegen i Street View

Marivegen

Digerud skole der Mari Bakke hadde sin arbeidsplass og bolig gjennom 38 år. (1961)

Mari Pedersen Bakke (1874 – 1955).
Trolig er veien oppkalt etter Mari Bakke, som var datter av Peder Olsen Bakke ved Åsumskolen i Vinger.

Hun fikk sin lærerutdannelse på Hamar og begynte sin lærergjerning som vikar i 1892. Året etter ble Mari Bakke tilsatt som småskolelærer ved Langeland og Åsum skoler. I 1896 fikk hun stilling ved Digerud skole og var ansatt der fram til mai 1934, da hun gikk av som lærerinne, 60 år gammel. Selv bodde hun denne tiden i 2. etasje på skolen sammen med sin søster, Marthea, som også hjalp til i håndarbeidstimene.

Ved hennes bortgang skrev Hamar Stiftstidende: ”Frøken Bakke var som skapt for lærergjerningen og sammen med lærer Ødegaard holdt hun en skole det gikk store ord om. Hennes gjerning var preget av et sunt kristelig livssyn paret med humoristisk sans som hun ofte lot spille både i skolestuen og utenom.”

Mari Bakke var i en rekke år medlem i Kongsvinger sykepleierforening og representant i Vinger skolestyre. Hun var også politisk aktiv og stilte til kommunevalg for partiet Høire og frisinnede Venstre.

Kilde: ”Fremad til lys og liv”, Johan Seglsten, (2014) / Hamar Stiftstidende 30. juni 1955.
Se Marivegen i Google Maps
Se vegen i Street View

Jørgen Dales veg

Klassebilde fra Kongsvinger folkeskole med Jørgen Dale fra 1925

Jørgen Dale (1885 – 1971) var født i Norddal på Sunnmøre og avla eksamen ved Elverum lærerskole i 1908. I 1915 ble Dale ansatt som lærer i Kongsvinger. I tillegg var han klokker og kirkesanger i Vinger kirke i årene 1919 – 1958. Fra 1942 til 1946 var Jørgen Dale skolebestyrer ved Kongsvinger folkeskole og gikk av som lærer i 1948.

Jørgen Dale har skrevet melodien til Kongsvingersangen som ble framført første gang på jernbanestasjonen 17. mai 1934 av Dales barnekor, som han grunnla i 1922. Jørgen Dales veg er en av sidevegene til Trygve Stokkes veg i Marikollen.

Kilde: ”Kongsvinger by 1854 – 1954”, Nils P. Vigeland, (1954)
Se Jørgen Dales veg i Google maps
Se vegen i Street View

Trygve Stokkes veg

Trygve Stokke (1906 – 1992) var lærersønn, født i Tolga, Østerdalen, men oppvokst på Helgøya i Mjøsa. Han var bare 17 år gammel da han begynte på lærerskolen i Hamar, hvor han tok eksamen i 1926.

Trygve Stokke var lærer ved flere av skolene i Vinger kommune og ble tilsatt ved Brødbøl skole fra 1928 og ved Sæter skole fra 1934. Sæter skole ble lagt ned i 1939, og Trygve Stokke ble da overført til Vinger sentralskole, der han ble bestyrer i 1952.

Sin siste skoledag hadde Stokke i 1973 etter 47 år som lærer – 45 av dem i Vinger og Kongsvinger. I krigsårene 1941 – 1943 var Trygve Stokke oppnevnt som formann i Vinger skolestyre. Trygve Stokkes veg strekker seg fra Nye Bæreiaveg og fram til Marikollen skole.

Kilde: ”Fremad til lys og liv”, Johan Seglsten, (2014), Glåmdalen 21.06.1973
Se Trygve Stokkes veg i Google Maps
Se vegen i Street View