Kongsvinger hagesenter 1989

Karl Ragnar Rimfeldt

Den 1. juli 1964 kjøpte Kari og Martin Gylterud Kongsvinger Handelsgartneri med omliggende eiendommer, den gang Torggata 14, senere Øvre Langelandsvei 22. Selgere var Dagmar og Gunder Larsen. Larsen hadde kjøpt bedriften av Elstad ca. 1950, som igjen hadde overtatt etter O.A. Hexum.

Anlegget bestod i 1964 av en kombinert blomsterbutikk og bolig, et veksthusanlegg med fire små veksthus mot Torggata og et par falleferdige veksthus lenger inne på jordet. I tillegg var det mange drivhusbenker for produksjon av småplanter og litt areal for frilandsproduksjon. Eneboligen som tidligere tilhørte garneriet ble utskilt, hvor Dagmar og Gunder Larsen hadde sitt hjem.

DRIVHUSENE FLYTTES FRA AUSTMARKA TIL KONGSVINGER

De første årene drev Kari og Martin Gylterud Kongsvinger Handelsgartneri som før, men i nært samarbeid med Austmarka Gartneri, som de hadde startet opp i 1949. I 1966 besluttet de å flytte drivhusene på Austmarka til Kongsvinger. Disse ble oppført lengst oppe på jordet. Navnet på bedriften var nå Kongsvinger Gartneri. 1968 besluttet de å erstatte de gamle veksthusene mot Torggata med et nytt, moderne veksthus, og navnet ble etter hvert Kongsvinger Hagesenter.

Kari og Martin Gylterud har tre barn som alle endte opp i samme bransje: Anne Marte ble ca. 1980 professor ved Norges Landbrukshøgskole, mens Karl Ragnar og Lars i 1986 startet hagesenterkjeden Plantasjen. Plantasjen overtok driften av Kongsvinger Hagesenter i 1992.

PLANTASJEN, KONGSVINGER PLANTESKOLE, M.FL.

Karl Ragnar Rimfeldt ble uteksaminert fra Norges Landbrukshøgskole i 1978. Han mottok et forskningsstipend og arbeidet ved NLH (UMB) på heltid til 1980 og senere på deltid til 1984. Etter noen uker i foreldrenes bedrift i 1980, startet han på egen hånd Kongsvinger Planteskole AS. Selskapet fikk leie industrihall og areal av Kongsvinger Industrier AS, Industriveien, Kongsvinger. Bl.a. Norvald Strand var sentral i arbeidet for at leieavtalen kom på plass.

Kongsvinger Planteskole AS ble produsent og grossist av hageplanter og distribuerte sine varer over hele landet. Produksjonen foregikk i Kongsvinger, Austmarka, Odal og Värmland. Bedriften ble raskt godkjent som importør av planter og var i 1985 blant de største plantegrossister i landet. Selv om Norge var det viktigste markedet, eksporterte bedriften i 1985 egenproduserte planter til Sverige, Danmark og Island.

Grandiflora AS ble tidlig på 1980-tallet stiftet av Karl Ragnar Rimfeldt for import og distribusjon av gjødsel, plantevernmidler og rekvisita. Selskapet var av landets første som i tillegg til Norsk Hydro fikk importlisens på gjødsel. Selskapet introduserte bl.a. Blåkorn og Osmocote langtidsgjødsel til det norske markedet.

Plantasjen AS ble stiftet høsten 1985 av Karl Ragnar Rimfeldt og Lars Gylterud. Bakteppet var at Kongsvinger Planteskole AS og Grandiflora AS drev en god forretning, men selskapene ble lei av at mange av kundene var meget sene med betalingen, noe som var en innarbeidet tradisjon i bransjen. Grossistregningene ble ofte betalt 6-12 måneder etter leveransen, selv om varene ble solgt uken etter levering.

DEN FØRSTE PLANTASJEN-BUTIKKEN

Etter å ha observert Norges beste tomt for et mulig stort hagesenter (ved forbikjøring påE6 siden 1972), tok Karl Ragnar Rimfeldt mot til seg og banket på døren til Norsk Champignon i Hvam-krysset ved Skedsmo. Han var på den tiden nestformann i Norsk Planteskolelag og visste at importordningen for sjampinjong stod for fall. Da han i tillegg fikk hjelp av generalsekretæren i Norsk Gartnerforbund, Hans Kr. Brenna (også fra Kongsvinger) til introduksjonen, ble en leieavtale underskrevet i september 1985.

Måneden før, på et møte i Kongsvinger Planteskole, ble navnet Plantasjen bestemt. Selskapets logo ble besluttet på et møte i Oslo senere på høsten, etter opprinnelig forslag fra selskapets advokat, Jon Syse, og nærmere utformet av landskapsarkitekt Bjørg Rimfeldt. Hun tegnet også planen til den første butikken på Skedsmo.

NORDENS STØRSTE PÅ ETT ÅR

Lars Gylterud ble utdannet innen administrasjon og data ved distriktshøgskolen i Østfold på begynnelsen av 1980-årene og arbeidet i 1985 i Norges Gartnerforbund. Lars slo til på tilbudet om å bli med i selskapet og la ned en stor innsats med utviklingen av forretningsideen. 17. april 1986 åpnet den første Plantasjen i Hvamkrysset (E6/RV22) på Skedsmo. Plantevarehuset ble Nordens største i løpet av første året. Lars Gylterud var ansatt som leder og Thore Nylænder (Kongsvinger) den første butikksjefen.

Kongsvinger Planteskole AS og Grandiflora AS var engstelige for at de ville miste sine kunder over natten, siden de begynte å konkurrere med sine kunder. Dette ble ikke dramatisk, og etter hvert ble Plantasjen en større kunde enn alle de andre til sammen.

Plantasjen på Skedsmo var i 1988 kommunens nest største skatteyter. Fra slutten av 1980-årene dukket Plantasjen opp i de fleste store byene i Norge og tidlig i 2001 overtok Plantasjen den største svenske hagesenterkjeden, Växus.

SOLGT TIL SVERIGE I 2001

I 1993 ble Tore Thorstensen en sentral medspiller i selskapet. I slutten av 2001 ble aksjene solgt til det svenske investeringsselskapet EQT. I dag eies Plantasjen av Apax og omsetter for ca 3 milliarder NOK. Det er over 80 butikker i Norge, Sverige, Finland, Irland og planer om nye butikker i Danmark, Polen og enkelte andre land i Europa. Selskapet drives etter samme forretningsidè og konsept som da det ble startet.