Bjørn Sandberg

A.H. Hauges forretning i Storgata, senere Brugata, ble etablert av Anton Hansen Hauge, som var født i Spydeberg i 1855, og fikk borgerskap som fargermester i Kongsvinger i 1878. Det eldste fargeriet brant ned i 1903, men det ble bygd nye hus, ett av dem stod til langt inn på 1980-tallet, inn mot nåværende Winsnesgate.  I disse gamle fargeriene ble de hjemmevevde vadmelsbunkene behandlet.

STAMPING

Først ble tøyet tovet og stampet, slik at bredden krympet fra 90 til 70 cm. Hauge hadde ikke stampe sjøl, men sendte tøyrullene enten til Amund Verket i Nord-Odal eller til ei stampe ved Vrangselva ved Lier. Når tøyrullene kom tilbake ferdig stampet, ble veven vasket. Noe stoff skulle bare stampes og presses, men det meste skulle farges, blått, svart eller brunt. Ferdige kjemiske farger ble brukt.

FARGING

Fargevannet ble kokt i en svær, innmurt kobberkjele, og tøyet måtte ikke ligge stille i kjelen. Fargen ble kokt inn i tøyet i løpet av et par timer. Så ble tøyet skyllet rent. Skulle karet brukes til en ny farge, måtte det vaskes og rengjøres. Det ble brukt svovelsyre og pusset med aske.

PRESSING

I fargeriet var det en presse. Der ble det lagt inn varme pressjern mellom flere tøylag, og så ble det hele skrudd til og presset godt sammen. Det var særlig til konfirmasjon og til jul at svære masser tøy ble gjort ferdig. Etter hvert ble forretningen, som foruten fargeri inneholdt ullspinneri og konfeksjonsforretning, flyttet til Brugata og overtatt av sønnene Oscar og Ragnvald Hauge.

DREVET TIL  1989

Ragnvald Hauges datter Lillemor Hagen overtok forretningen i 1968 og drev butikken på den gode, gamle måten. Hun drev ikke med salg og annonsering av billige varer, for henne var det kvalitet og service som gjaldt. Butikken hadde et vakkert, solid inventar med lange kjøpmannsdisker med mange skuffer, samt et kasseapparat fra 1920-tallet. Dette var i bruk helt til det siste. De gode, gamle paragonblokkene var også i bruk helt til 1989, da forretningen ble lagt ned.