«BYEN VÅR – Gamle Kongsvinger»

Vi finner grunn til å minne om bokutgivelser som er tilgjengelige gjennom historielaget.

Den siste utgivelsen, «BYEN VÅR – Gamle Kongsvinger» av Johan Seglsten utkom i 2017. Boka er en omfattende og meget grundig, rikt illustrert gjennomgang av byen og dens utvikling, fra 1855, da den formelle kjøpstadsstatusen ble etablert, og fram til 1963.

Forfatteren betegner boka som en veileder til gater og eiendommer. Den innledes med en oversikt over eiendommene, gatenett og kvartaler, mens byens kvartaler og eiendommer gjennomgås ett for ett i kapitler med informative bilder, både historiske og nye, derav et vell av nye fargebilder. Her er så vel private eiendommer som offentlige bygninger presentert. Vi får vite hvem som har eid de ulike eiendommene i den perioden boka omfatter.

De som ønsker å kjøpe boka, finner nødvendige opplysninger under menypunktet «Om oss», underpunkt «Til salgs».