Conrad Irgens Rynning

Jan Byfuglien

Byens rikeste mann rundt 1860

Helt nede ved kirkegårdsmuren ved siden av de militære gravene er en opphøyd, flat stein der det står: Conrad Irgens Rynning, født 14 Juni 1804, død 22 September 1876 og hustru Christine Albertine Rynning, født Gottwalt 18 August 1808, død 15 Februar 1892

Conrad Irgens Rynning var sønn av proviantforvalter Ole Roald Rynning og Inger Andrine Olsdatter f. Engelbrektsen. Kona Christine var datter av apoteker Henrik Christian Gottwaldt, født i København, og Margrethe Budde.

Paret fikk fire barn, Olivia Henriette (gift Kolderup), Andrea Margaretha Pauline, Julie Fredrikke og Conrad Albert. Datteren Julie ble gift med veterinær og senere gods- og brukseier Jørgen Martin Meldal Johnsen på Pramhus i Eidskog. Han var mangeårig ordfører i Eidskog og stortingsrepresentant en kort periode. Sønnen Conrad Albert (senere mest brukt Albert) finnes blant annet igjen i 1910 som sekretær i Norges bank, bosatt i Oslo og gift med Emilie Augusta, født Eckell, fra Halden.

Rynning var først kjøpmann i Oslo. Senere ble han privilegert landhandler og brennevinshandler i Nord-Odal før han ble bruksier og trelasthandler i Kongsvinger. Han overtok Aamodtgården etter foreldrene i 1846.

Dristig forretningsmann

Trond Hagerud skriver i sin artikkel om Aamodtgården at  Conrad Rynningvar i mange år byens rikeste mann. Han var en hard og dristig forretningsmann, og gikk ikke av veien for å satse – ikke minst på skogspekulasjoner. Han opparbeidet seg en betydelig formue i oppgangsperioden 1855 – 65, da det hersket den reneste Klondyke-stemningen i distriktet. Men pyramiden veltet i 1865, og han tapte betydelige beløp.

Hagerud forteller også Conrad Rynning tilhørte overklassen i det lille samfunnet som hadde fått bystatus i 1854, og hadde i sin sosiale krets festningskommandanten Werenskiold og gamle general Rustad, som bodde litt lengre ned i bakken.

I 1864 kjøpte Conrad Rynning det gamle telthuset (lagringsplass for militært utstyr) fra 1729, som hadde stått nede ved kirketorget, og flyttet det opp i Ibsehaven. Dette var opprinnelig en naboeiendom, som tidligere hadde tilhørt den tyske vollmesteren, og kommandantens kammertjener, Jacob Ibsen. Conrad Rynning døde i 1876, og enken Albertine satt i uskiftet bo til sin død i 1892. Kort tid etter ble eiendommen solgt ut av familien.

Kilder: Trond Hagerud: Aamodtgården. Artikkel Kongsvinger – Vinger historielag, Fredrikke Waaler: Slekten Rynning og dens sidelinjer. 1918, folketellinger, kirkebøker og annet materiale på nettet..