Red.

I tidsskriftet Solør-Odal nr. 1-2013 er det publisert en større artikkel om Dales barnekor. Forfatter er Knut Knudsen, ivrig bidragsyter og deltaker i historielagets aktiviteter. Artikkelen gir en oversikt over korets virksomhet fra begynnelse til slutt, slik Knudsens kilder og hans egen hukommelse tilsier.

Interesserte kan få kjøpt et eksemplar av tidsskriftet  ved henvendelse til utgiver, som er Kongsvinger museum, e-post: kongsvinger@annomuseum.no, tlf. 62888290.

Fra historielagets side håper vi etter hvert å kunne dekke byens mangslungne, øvrige korhistorie på våre nettsider også, men det er avhengig av at vi kommer i kontakt med noen som føler seg kallet for denne oppgaven. Det har ikke lykkes oss så langt.