Personer på bildet: Knut Broen, vakt, pølsemaker Christiansen, beskikket politimester Bottolf Engebretsen, mai 1945 (Bildet tilhører Nunne Moss)

Noen som kjenner igjen huset? Det er byens gamle politistasjon, som lå ved siden av nybrua, bak det nye brusenteret, med fin beliggenhet like ved elva.

Bildet viser en situasjon fra maidagene i 1945, da huset ble overtatt fra de tyske myndighetene. Bildet tilhører Nunne Moss, og viser bakerst hennes far Bottolf Engebretsen, som nettopp var blitt beordret som politimester. Han ble beskikket til dette den 9. mai 1945 av rikspolitisjefen. Det hastet å få en rask overtagelse av embetet, og Engebretsen hadde som vi ser, ikke rukket å få seg noen uniform, men stilte i sine sivile knickers. Etter det datteren Nunne forteller, la han heller ikke vekt på denne siden av saken, og fortsatte å skjøtte embetet i sivile klær. Han brukte også sin egen, private bil i tjenesten som politimester. Han var overrettssakfører av yrke, og gikk tilbake til sin vanlige profesjon i 1946, hvor han blant annet fikk mye å gjøre med landssvikoppgjøret etter krigen.

I maidagene 1945 var situasjonen fremdeles ganske labil. Derfor ser vi en uniformert og bevæpnet vakt på bildet over.Vakten er Knut Broen, som var hjemmefrontsoldat og hadde ligget på skogen.

Den tredje mannen på bildet er pølsemaker Christiansen, som bare kom på besøk og ble med på bildet. Han ville sikkert høre nytt, et ønske han nok delte med mange i disse dramatiske maidagene.

Kongsvinger som eget politiembete

Etter først å ha ligget under Romerike i mange år, ble Kongsvinger distrikt eget politimesterembete i 1927, og Per O. Johansen ble den første politimesteren. I starten satset man på at det gikk an å ha kontor hjemme eller i leide lokaler, men i 1920 kjøpte Staten huset i Juellsgt 1. I Vigelands bybok er Juellsgt nr. 1 første gang nevnt i forbindelse med et tinglest grunnbrev til Jørgen Fischer i 1912, så huset er antagelig satt opp det året.

Boligen ble det første politikammeret i byen i 1920, samtidig som det ble bolig for politimesteren. Her holdt politiet til helt til i 1954, da kontoret flyttet til Rådhusgata 1, det gamle huset hvor puben Telegrafen  nå holder til. Politiet etterfulgte der byens telefonsentral, og holdt til der inntil man fikk nye lokaler i Parkveien.

Ottar Aasen

Ottar Aasen ble tilsatt som politimester i Kongsvinger i 1946, og ble her helt til han gikk av med pensjon. Det er mange i byen som fremdeles forbinder huset med ham og kaller huset Aasenhuset. Han fortsatte å ha kontorene i 1. etasje og arrestlokale i tilbygget, og bodde selv med familien i 2. etasje. Da politikammeret senere flyttet til lokalene i Rådhusgata, kom Sivilforsvaret inn i Aasenhuset, men da de også flyttet ut rundt 1960, overtok familien Aasen hele huset som privatbolig.

Inger Aasen er vokst opp i huset og forteller at det var et fint sted å vokse opp, med stort hus, store uthus og til og med en andedam i hagen med flere ender i. Denne måtte riktignok fylles igjen da det kom en egen brønnlov. Garasjen var stor, med et ekstra, litt mystisk rom til politibruk, -foregikk det etterretning her?

Det var god plass ute og inne til mange lekekamerater, og de voksne omga seg også med mange folk og livlig selskapelighet. I selskapene ble det brukt egen kokkekone.

Nabolaget

En gang var Aasenhuset ett av mange i et blomstrende nabolag ved elva. Her bodde blant annet familiene Holen, Nesholen og Ødegaard. Bjarne Holen forteller om en herlig barndom full av lek og moro ved elva og i villahagene. Den gamle pottefabrikken lå også her. Nå er det gamle politikammeret revet til fordel for boligblokkene i Dr. Juells park.