Erik A. Wang: Byens første håndverksborger

Jan Byfuglien

På en flat stein noen få meter fra hjørnet av søndre sideskip i Vinger kirke står det nesten uleselig: «Her hviler Malermester Erik A. Wang. Født 19de Februar 1828, Død 2den Februar 1864. Velsignet være dit minde». Det står ingen andre navn.

Ved å grave i litt ulike kilder stiger det fram en interessant historie, som fortsatt har noen spørsmålstegn, særlig når det gjelder etterkommerne. Blant etterkommerne finner vi blant annet en katolsk prest som virket i Norge, og trolig en farmasøyt som havnet i USA.

Håndverksborgerskap i 1855

Erik Arnesen, som han opprinnelig het, var født på Gammelvangen under Skalfuruberget inne ved Digern av foreldrene Arne Ellefsen Aasen og Marthe Gulbrandsdatter Aasum. Han var nr. 2 i rekken av i alt åtte barn.  Han startet som maler og fikk sitt håndverks-borgerskap i Kongsvinger 20. juli 1855. Han tok navnet Wang. Det sammen gjorde hans bror Gudbrand, som også var maler i Kongsvinger. Gudbrand var gift med Ingeborg Engebretsdatter Nesbakken fra Grue, men døde allerede i 1866, bare 32 år gammel.  De fikk tre barn, Ellen Marie, August og Marte.

Erik giftet seg i 1857 med Anne Bergitte Olsdatter Dragland født 1830 i Lødingen. De var registrert som bosatt Vennersberg ved giftemålet. De bosatte seg i Brugata 6 og fikk fire barn; Olava i 1858, Erik Albert i 1859, Alf Marius i 1861 og Elise Marie i 1863.

Forlater Kongsvinger

Erik døde i 1864 bare 36 år gammel, og den lille familien sto uten forsørger.  Og så ser det ut til at familien forlater Kongsvinger og Norge. I 1866 blir de registrert som utflyttede til København.  Så langt har det ikke vært mulig å finne spor etter dem i norske folketellinger, bortsett fra for sønnen Erik Albert.

Huset i Brugata ble overdratt til Den katolske misjon  i 1873. Dette bekrefter at det på en eller annen måte har familien hatt kontakt med Den katolske kirke, selv om barna var døpt i Vinger kirke. Det var vel neppe faren som kom fra en plass innpå skogen, men kanskje det var katolske kontakter på morssiden?

Studier i Roma og flytting til USA

I alle fall  gjennomførte både Erik Albert og Alf Marius studier i Roma. Erik Albert ble presteviet i april 1882 i Lateranet, Roma. Senere tjenestegjorde han som  katolsk prest i Tromsø og i Oslo (St. Olav og St. Halvard) til han døde som sokneprest i Bergen i 1813. Han var vel den første katolske prest fra Kongsvinger – i hvert fall i nyere tid?

Alf Marius tok  ex philos 1881 fra Propagandaen  i Roma, og så ser det ut til at han dro til USA. I alle fall er det en Alf Marius Wang bosatt i Chicago som fikk lisens som farmasøyt  i 1885. Senere finner vi Alf M. Wang som lege, gift Ellen Ahrendts, bosatt i Minnesota i 1900 og i Texas i 1910. Det er trolig den samme. Ingen etterkommere.

Enken Anne Bergitte og døtrene Olava og Elise Marie, finner vi også igjen ved folketellingen i 1880 som bosatt i Hyde Park, Cook County, Illinois. Senere ser det ut til at Olava i 1887 ble gift med Edward John Van Reeth, flyttet til USA fra Belgia, og at de fikk seks barn.

Så langt har det vært mulig å finne deler av historien til Erik Wang og hans etterkommere. Denne historien har fortsatt noen ubesvarte spørsmål: hvordan kunne en av sønnene bli katolsk prest, og hvordan fikk familien økonomi til både å studere i Roma og reise til USA? Kanskje sitter noen på mer informasjon?

Kilder: Vinger bygdebok nr. 1, Nils P. Vigeland: Kongsvinger 1854- 1954, Kirkebøker, folketellinger, Geni verdenstre, amerikanske folketellinger.