Et minnesmerke på Liermoen

Bjørn Sandberg

Fra avkjøringa av hovedveien inn på Liermoen, langs Snarevegen, etter ca. 300 meter, på venstre side, er det satt opp et kors med navnet Rolf Sannes. Hvem var så denne mannen?

En morgen i november 1944 var to lastebiler på veg fra Samvirkelaget på Austmarka østover skogen for å hente ved. I den første bilen satt Einar Kjellerhullet og Hans Bråten, i den andre Hans Amundsen og to kurerer som skulle til Sverige. Kurerene hadde overnattet på Persmoen, de skulle egentlig ha gått skogleies, men de hadde dårlig tid, og tok sjansen på å kjøre med bilen. Hans var et av leddene i en kjede på 10-12 mann som fraktet utstyr, informasjon og flyktninger over grensen. Som lastebilsjåfør var han et nyttig ledd i denne transporten.

STOPPET AV TYSK PATRULJE

Like øst for Sunddamsaga ble bilene stoppet av en tysk patrulje, og passene måtte fram. Den ene kureren fant ikke passet sitt straks, og tyskerne fattet mistanke. Alle ble kommandert ut av bilen, og skikkelig spetakkel oppsto da tyskerne oppdaget innholdet i sekkene til kurerene. De hadde nemlig sovepose og skytevåpen av engelsk merke med seg. Den ene kureren (Rolf) tok sjansen og sprang i sikk-sakk for full fart inn mot skogen. Men han kom ikke langt. Tyskerne sendte en skur av kuler med maskinpistolene etter ham, han ble truffet i ryggen og døde momentant. Det ble nå en svært opphisset stemning. Tyskerne var svært nervøse, og en av dem tok sykkel for å kjøre ned til Austmarka for å ringe til Kongsvinger etter forsterkninger.

ARRESTERT OG MISHANDLET

Hans Amundsen og den andre kureren, en kar fra Drammen, ble bakbundet og måtte legge seg på bakken. Omsider ble de fraktet til Kongsvinger. Gestapo hadde hovedkvarteret sitt i 2. etg. i Østbanernes Forbruksforening. Der ble kureren slått stygt, men han fortalte ikke noe. Han ble sendt videre til Møllergata 19. Der ventet mer tortur og mørkecelle uten mat, men han ”sprakk” likevel ikke. Amundsen satt i fengsel på Kongsvinger i tre uker. Andre dagen i fengsel ble det smuglet inn en beskjed: ”Sett skylden på Einar Kjellerhullet, han er i sikkerhet i Sverige”.

OPPRINNELIG BEGRAVD PÅ LIERMOEN

Kureren som ble skutt, ble begravd på Liermoen, der han lå til freden kom. Fredsvåren 1945 kommanderte hjemmefrontsoldater noen NS-medlemmer til å grave opp levningene igjen. Han fikk sitt siste hvilested i hjembyen Larvik. Hjemmefronten satte samtidig opp et kors på gravstedet på Liermoen til minne om hendelsen. Det nåværende korset er laget av avdøde Øyvind Hamletsen.

DER SKUDDENE FALT

På stedet der skuddene falt, på den nåværende fv. 203, Mitandersforsvegen, ca. 3,5 km fra Austmarka sentrum, reiste Austmarka Arbeiderungdomslag 17. mai 1954 en fin minnestein med følgende tekst:

Til minne om kurer Rolf Sannes, Larvik. Født 16.5.1915. Skutt av tyskerne 13.11.1944.

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder.
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller.

                                                   Reist av Austmarka Arbeiderungdomslag 17. mai 1954.

Kilder: Muntlige tradisjoner og krigsminner fra Austmarka 1940-1945, utgitt av Austmarka Historielag 2000. (Fotos: Liermoen: S.Stolpe; Austmarka: Knut Eker)