Fortidsminneforeningen

Solør-Odal lokallag 

Solør-Odal lokallag av Fortidsminneforeningen ble stiftet den 1 mars 2017. Det ble vedtatt av Fortidsminneforeningen at man skulle ha lokallag under fylkelagene. I Hedmark er det fire lokallag, et på Hedmarken som er det eldste, i Nord-Østerdal stiftet i 2016, Solør-Odal og det nyeste som dekker Trysil, Engerdalen, Elverum og Våler.

Lagets formål er å arbeide for bevaringen av verneverdige kulturminner og å skape allmenn forståelse for kulturminnevern i sitt virkeområde (fra vedtektene). Dette brede formål dekker blant annet å arbeide for at både miljøer, bygninger og andre kulturminner ivaretas. I området Solør-Odal finner en flere byggeskikker, fra Finnskogens torp, via Solør og Odalsbygdenes gårder til festningsanleggene og bymiljøene i Kongsvinger for å nevne noen. Lokallaget Solør-Odal har så langt engasjert seg både i planene om Midtbyen i Kongsvinger og senest i forbindelse med byparken. Likevel er kanskje den viktigste aktiviteten til laget for tiden praktisk bygningsvern og kursing. Det arrangeres i september kurs i vedlikehold og restaurering av vinder og det er planer om andre kurser i malingsteknikker, vedlikehold av tak med mer. Til disse kursene kommer fagfolk med bred kunnskap på sine respektive felter og lærer ut. Laget arrangerer turer til gårder, torp og pågående prosjekter for å ivareta lokal byggeskikk.

I dagens styre er Paul Larsson leder, mens Hans Ø. Knapper og Helge R. Opsahl er styremedlemmer. Laget ønsker seg flere medlemmer, kanskje særlig fra Solør og Finnskogen. Interesserte kan kontakte Paul Larsson via mail: larzzon@online.no.

Se også Fortidsminneforeningen