«Fremad til lys og liv»

Vi finner grunn til å minne om bokutgivelser som er tilgjengelige gjennom historielaget.

Skolehistorien for Kongsvinger, Vinger og Brandval fram til 1964 er forfattet av Johan Seglsten. Han har gjort alt forsknings- og tilretteleggingsarbeid med utgivelsen. Ikke minst har han samlet inn og presentert de 500 bildene i boka, skolehus, klassebilder og mye annet. Boka er utgitt i et samarbeid mellom Kongsvinger-Vinger historielag, Brandval historielag, Austmarka Historielag og Granli Historielag.

Vi får en grundig innføring i nær sagt alle aspekter av undervisning og skoleliv. Boka begynner med tiden før 1739, da klokkeren underviste, og ender opp med skoleordningen etter 1960.

De som ønsker å kjøpe boka, finner nødvendige opplysninger under menypunktet «Om oss», underpunkt «Til salgs».