Ga navn til “Christiansen-gården”

Jan Byguglien

Gravstedet til familien Christiansen ligger til høyre for inngangen til Vinger kirke, nesten nede ved kirkegårdsmuren.  Caspar Christiansensen (noen ganger feilaktig kalt Christopher) ble eier av Festningsgaten 1 etter Rynning-arvingene i 1896 (for 7000 kr), og hans sønn Christoffer Christiansen overtok huset i 1905. Etter denne familien har gården fått navn: Christiansengården.

På gravstedet står øverst: Caspar Christiansen 15/11 1849-27/11-1899 og Pauline 15/8 1853-2/2 1927. Caspar Christiansen var født på Nes, Romerike av foreldrene Christian Christophersen (husmann og sagmester) og Berthe Marie Christensdatter. Han var tømmermerker, som var et viktig og vel ansett yrke på den tiden. Pauline var kone nr. 2 til Caspar og stemor til Christoffer C. Videre står det: Nina Christiansen 21/5 1880- 4/10 1909 (hun var første kone til Christoffer C., født Herdahl) og Ragnhild Christiansen 12/2-1908-1934 (hun var en av døtrene til Nina og Christoffer).  Paret fikk videre ei datter, Åse (f. 1906) og en sønn, Einar (f. 1909).

Nederst står først: Ingeborg Christiansen 1/2 1875 –18/8 1942. Hun er kone nr. 2 til Christoffer C.  Videre: Christoffer Christiansen 24/4 1880 –12/5 1950. Han var født i Höljes, Värmland av mora Berta Kristine Christophersdatter, f 1850 i Nes, første kone til Caspar, som døde kort tid etter fødselen. I 1910 bodde han sammen med stemoren Pauline og de tre barna samt ei lærerinne og ei tjenestepike i den store gården.

Caspar C ble ansatt hos det store trelastfirmaet J. N. Jacobsen i 1876. Dette firmaet som eide flere sagbruk og store skoger både i Norge og i Sverige, hadde sin base ved Gressvik ved Fredrikstad. Stedet ble bygd opp rundt denne virksomheten. Den første tiden var han bosatt hos svigerfar til J.N. Jacobsen, J.C. Bredesen på Gjølstad. Hans første oppdrag var besiktigelse og kjøp av Husebergskogene i Åsnes. Han flyttet til Høljes i 1877 der han ble skogbestyrer for firmaet, og der Christoffer ble født. Etter at kona Berta Kristine døde, traff han trolig i Höljes Pauline Hansdatter fra Våler (datter av Hans Gundersen Amundrud og kona Oleane) og giftet seg med henne.  Paret var innom Fredrikstad en tur, der sønnen Oliver ble født i 1883. Caspar C fratrer stillingen i Höljes i 1888 er å ha gitt blant annet følgende rapport til ledelsen:

«Ved her at have givet Underretning angaaende Driften saa tillader jeg mig den Frihed med det samme at meddele lidt om Höljes Liv forresten. Nu har jeg været kjent her paa Stedet i 11 Aar, men det sidste er det værste. Som Grund herfor kan forklares, at her drives Handel saavel Søndag som Mandag, dog ikke nok hermed, men med Handel ogsaa Øl og Vin. For Deres Regning sidder jeg her og lønner Arbeidsfolk lørdag og bestemmer arbeide til næste Uge, men om disse Folk møder Mandag, derfor har jeg ingen Sikkerhed grundet daarligt Liv. For otte Dage siden tog jeg mig den Frihed at sammen kalde Lars Jon og Håkon Jonson i Båtstad samt Presten Karlberg i Høljes og vi havde en lengre Samtale dette angaaende. Resultatet blev at al Handel på Helligdage skal blive borttagen, muligens ogsaa Øl og Vin Handel. Det lader sig snart ikke gjøre at have med Folk at bestille her, man kan næsten være red at gaa du af Huset efter at det er bleven mørkt. Undskyld jeg kommer med dette private, men jeg tilstaar at jeg er kjed Høljes.» 

Innsatsen for firmaet J.N. Jacobsen i de øde skogene gav trolig en del kapital og Caspar og familien kom til Kongsvinger der de kjøpte eiendommen i Festningsgaten 1 i 1896. Caspar døde i 1899, bare 50 år gammel. Sønnen Christoffer hadde også arbeid i det samme firmaet – som ellers gikk konkurs på 1920-tallet.

Kilder:

Folketellinger, kirkebøker, husforhörslängder (Sverige), Nils P. Vigeland: Kongsvinger 1854-1954, A.J. Jacobsen: J.N. Jacobsen: Lastehandleren, samfunnsborgeren og hans tid. Bd . 3 1952. bd. 4 1854.