Historielaget har hatt en vandring for å høre historien om de gamle grensesteinene mellom Kongsvinger og Vinger. Man konsentrerte seg i denne omgang om Øvrebyen, der steinene er fra 1854. Bare i denne bydelen finnes 13 slike steiner bevart. Tilsvarende merker finnes også i Midtbyen og på Stasjonssida. Når en ser hvor tett de sto, og hvordan grensene gikk, får man et levende inntrykk av hvor smalt og lite areale Kongsvinger by dekket før kommunesammenslåingen. Kjell Rymoen har satt seg grundig inn i denne historien og har utarbeidet et detaljert kart. Han var en kyndig og interessant guide for de ca. 30 personene som var med på runden.