Gamle hustufter i skog og mark

Kartlegging og merking av gamle hustufter i skog og mark  

Historielaget er såvidt i gang med å merke gamle tufter etter husmannsplasser i skog og mark. Det er på tide å få dette gjort, da mange plasser er i ferd med å gro igjen.

Lignende kartlegging er foretatt av de andre historielagene i kommunen. Med god hjelp av kjentfolk er tuftene målt opp, det er tatt bilder, og informasjon om
det enkelte sted er registrert på eget skjema som er satt i ringperm. For nøyaktig plassering bør GPS brukes. Disse opplysningene kan legges ut på nettet.
Informasjonsskilt på hvert sted er ønskelig, og da helst med en felles mal for hele kommunen.

Området som det er aktuelt at vårt historielag dekker, er gamle Vinger kommune, unntatt de områdene som Granli historielag har registrert. Vi kan organisere oss i flere selvstendige grupper som dekker hvert sitt område. Skakkland er påbegynt, men det trengs folk/områdeansvarlige til å undersøke områdene Sæter, Lia, Holt og Kabberud-Ovra. De foreløpige resultatene av en befaring på Skakkland i oktober er lagt ut på våre hjemmesider under fanen Hus og gårder.

På senhøst- og vinterstid vil det praktiske arbeidet naturlig nok stilles litt på vent, men organisering og planlegging kan med fordel skje i forkant av vårsesongen. De som er interessert i å være med i en slik gruppe, kan melde seg til Per Arne Gransæther, tlf 992 35 340. Her går det an å få litt hyggelig trim og sosialt samvær samtidig.