Heber-Hansen: Landhandlere

Jan Byfuglien

Rett til høyre for inngangen i Vinger kirke står en gravstein som skjuler en interessant familiehistorie og en viktig del av Kongsvingers historie. De som er gravlagt er:

Karen Sofie Olsen f. Heber,
Født 13de Aug 1777
Død 29de Oktober 1858
Hans Andreas Hansen
Født 11de Juni 1805
Død 4de Mai 1842
Karen Barthea Heber, som hun egentlig het som barn, var datter av kammerråd Andreas Nicolai Heber (1741 – 1798) og Johanne Christine Olsdatter (1745- ) – og hun var faktisk født 22. august 1780. Hun hadde en søster som het Karen Sofie, som var født 13. august 1777, men som døde 9. februar 1778.  På en eller annen måte er det blitt en forveksling med fødselsdato og kanskje navn, da Karen Barthea døde.

Moren Johanne Christine hadde først vært gift i 1773 med Iver Korperud (1725 – 1776). De fikk en sønn, Knut Johannes. Iver Korperud hadde tidligere vært gift med Johanne Eriksdatter Skansgården som var en meget formuende enke  – trolig med handelsprivilegier i Leiren. Korperud (eller Heber) bygde det som nå er Odd Fellow-gården, og drev en betydelig handelsvirksomhet derfra. I alle fall er huset bygd i perioden  1770-1790. Bare tre måneder etter at mannen døde i 1776 giftet Johanne Christine seg med Andreas Nikolai Heber.

Heber var født i Fredrikstad og ledet arbeidet på Kongsvinger Festning fra 1773. Han avsluttet sin militære karriere i 1777 og gikk inn i konens handelsvirksomhet. Heber eide flere gårder i leiren og i distriktet, bl.a. Taugbøl og Snedsbøl i Eidskog og en tid også Langeland og Østre Nor (Vennersberg). De fikk de to døtrene som nevnt over. Andreas Nikolai døde i 1798 for egen hånd, angivelig på grunn av økonomiske problemer.

Johanne Christine hadde klart å beholde eiendommen og forretningen etter at den første mannen døde i 1776, blant annet med hjelp fra sin sønn fra første ekteskap, Knut Johannes Korperud. Til å passe forretningen hadde hun ansatt Knut Hansen. Han ble gift med datteren i huset, Karen Barthea i 1804. Knut Hansen døde i 1809 bare 34 år gammel. Karen satt i uskiftet bo og fortsatte forretningen for boets regning i 22 år. I 1831 skiftet hun med sin sønn Hans Andreas Hansen, for å gifte seg med den 25 år yngre Arne Olsen Vangen (derav navnet Olsen på gravstøtten).

Hans Andreas Hansen var sønn av Karen Barthea Heber og Knut Hansen (1775 – 1809). Knut Hansen bidrog som nevnt i svigerfamiliens landhandel. Hans Andreas Hansen giftet seg med Marthe Elisabeth Norbye fra Grue i 1835. De fikk fire barn; en datter og tre sønner. Datteren Karen Olivia var en nær venninne av Thomasine Lie. Hun døde ugift i 1888. En sønn, Andreas Emil, ble prest og fikk i alt 11 barn med kona, Anna Judith. En annen sønn, Carl Martin, ble cand. jur. og høyesterettsadvokat, bosatt i Oslo. Han døde i 1922, uten familie. Den siste sønnen, Fredrik, var bare 1 ½ år da faren døde. Han ble også utdannet jurist, og var blant annet overrettsakfører, bosatt i Tynset. Han fikk tre barn med kona Thalette Gurine. Barna til Andreas Emil og Fredrik tok navnet Heber etter sin farmors far.

Etter at Marthe ble enke i 1842 giftet hun seg med Sigvard Rynning, som fortsatte med landhandel i Festningsgata 1. Han bygget etter hvert Rolighet i 1857. Marthe ligger gravlagt ved siden av Sigvard Rynning. Alle etterkommerne etter Hans Andreas og Marthe Elisabeth forlot etter hvert Kongsvinger, og eiendommen i Festningsgata 1 ble i 1896 til solgt til Caspar Christiansen (noen ganger skrevet Chr. Christiansen, men dette er feil). Gården er derfor også blitt kalt Christiansengården. Gården ble fredet i 1920. Fra 1954 overtok et interessentskap gården og brukte den til utleieboliger. Nå disponerer Odd Fellow-losjen hele bygget.

KONGELIGE GJESTER

Landhandler Hansens hus i Festningsgata 1 var ved siden av Balchens hus regnet som de fineste husene Kongsvinger hadde å by på. Når de kongelige reiste gjennom Kongsvinger på vei mellom Stockholm og Christiania i tiden før mellomriksbanen ble åpnet, overnattet de kongelige i disse to husene. Kongen selv tok som regel inn hos landhandler Balchen i det som i dag er bedre kjent som Bonnerudgården eller Pedersengården i krysset Storgata-Løkkegata. Mens dronningen og prinsene tok inn hos landhandler Hansen og senere hos Rynning, etter at han var blitt gift med Hansens enke.

Kilder:

Informasjon på Odd Fellow sin hjemmeside.   
Olaf Brynn: Kongsvinger, en historisk oversikt, 1929,
Nils P. Vigeland:  Kongsvinger 1854-1954
Gustav Heber: Den norske slekt Heber, 1930, kirkebøker og folketellinger .