Fra Odals Værk

 Åsne Stolpe

Jern har vært et uunnværlig metall opp gjennom tidene. I vårt eget distrikt har vi også en rik historie om jernet. Det har ganske sikkert vært utvunnet jern på myrene her i forhistorisk tid. Senere er det funnet jernforekomster i Brandval og ved Galterud: Ramsøy og Spetalen. Vi hadde i mange år et jernverk ved Odals Værk, som blant annet laget ovner. Gruvene ble drevet i flere omganger, men virksomheten ble til slutt funnet ulønnsom.

Fremdeles ligger gruveminnene der. Vi har arrangert en vandring til Spetalsgruvene med Arne Linner som guide. Her finnes det i alt 60 gruver og skjerp, så det var i sin tid en stor virksomhet. Gruvenedgangene er fremdeles lett å se. På 1700-tallet fikk Iver Neumann på Odals Værk bygd et vasshjul til drift av lensepumpene, som det også fortsatt finnes rester etter. Vi kan også se spor etter den store masovnen. Masovnspipa var diger: Omtrent 13 meter høy fra bunnsteinen til den såkalte kransen, og den hadde en diameter på 7.5 meter nederst. En av de gamle gruvearbeiderboligene står fremdeles nede ved veien på Galterud, i de skarpe svingene like før Skyrud sykehjem. Det skal ha vært i alt tretten familier som bodde i de to husene som stod der opprinnelig. Se forøvrig Arne Linners artikkel!