Bernt med barnebarnet Judit på armen

Per Skogrand

I Vinger bygdebok nevnes husmannsplassen Badstuen under Sidselrud, trolig brutt opp allerede på 1600-tallet. Flere nevner at navnet egentlig har vært ”Bas-stuen”, en plass for basen på Spetalsgruvene. Hvorvidt dette er riktig vet jeg ikke. Badstuen ble også kalt Sidselrudåsen. I 1846 ble bruket delt i øvre og nedre Badstuen. Under folketellingen 1875 fødde plassen 2 kyr og 3 sauer. De sådde 1 tønne havre og 2 tønner poteter.

Ole Bergersen f. 1837 fra nedre Øiset kjøpte plassen, og satte opp ny stuebygning. Han var gift med Maren Andersdatter f. 1846 i Sidselrudbraaten. De fikk 6 barn, alle gutter. Tvillingene Bernt og Anton, født 1868, Edvard, f. 1871, Ole, f. 1874, Ingvald, f. 1878 og Annar Marius, f. 1885. Han emigrerte senere til Amerika.

Karen Emilie, 1924

I 1900 overdro Oles enke plassen til sønnen Bernt, som i 1897 giftet seg med Karen Emilie Antonsdatter, f. 1877 på Nordseth i Vestroa, Brandval. Karen var eldst i en søskenflokk på 12, og det sies at hun var ei baus og uredd dame. En gang hadde ungene sett en hoggorm som stakk seg inn i ei steinrøys, men Karen stakk hånda inn og fikk tak i halen på ormen og dro den ut, og trampet den i hjel!

Bernt og Karen Emilie fikk 8 barn:

Maren Gudrun (ble også kalt Gurine), f. 1896 på Nordseth. (Resten av barna født på Badstuen.)
Ole Adolf, f. 1898, døde 1922 av hjertefeil
Einar Bernhard, f. 1900, arbeidet i kriminalpolitiet i Oslo
Agnes Ingeborg, f. 1902
Ingvald Hartvig, f. 1904. (ble neste bruker av plassen)
Kristian Fredrik, f. 1907, arbeidet som malermester.
Kirsten Otilie, f. 1910, døde ca. 2 uker gammel.
Oskar Kolbjørn, f. 1913, arbeidet ved Kongsvinger Sag og mølle.

Ingvald Hartvig Berntsen fikk skjøte på eiendommen i 1943. Han var gift med Juline Johansdatter, f. 1914 på Svevad i Hernes. De fikk 3 døtre sammen. Ingvald døde på øvre Badstuen 1957. Juline døde i 1998. – I dag ligger et byggefelt med eneboliger over området, men Badstuen-navnet er brukt som veinavn.

Juline og Ingvald Badstuen med døtrene Unni og Judit