Johan Anton Lampe – byens første kateket

Jan Byfuglien

På et enkelt gravminne helt inn til baksiden av kirken mot nord står det ‘Johan Anton  Lampe født 27 August 1836, død 13 Desember 1871. Tak for din virken’.  Steinen er blitt flyttet fra en grav som opprinnelig var like i nærheten.
Han ble født i Skjerstad av foreldrene Johan Fredrik Lampe, født 1811 i Bergen, og Marte Susanne, født Lund i 1799 på Færøyene. Faren var da sokneprest i Skjerstad og senere i Lødingen, Kolvereid  og Bamble. Johan Anton var søskenbarn av både faren og moren til Alida Eline Lampe som var gift med sokneprest Harald Devold i Vinger.

Johan Anton Lampe, som da var cand.theol., kom i august 1865 til Kongsvinger etter å ha blitt ordinert i Vang kirke, for å ta over den nyopprettede kateketstillingen. En del av stillingen var at han skulle være bestyrer og førstelærer på den nyopprettede borgerskolen. Den 30. august 1865 begynte skolen i med 30 elever og tre lærere i distriktslege Heibergs gård i Torvgaten 2, der Lampe også bodde. Lampe døde allerede i 1871, bare 35 år gammel, men hadde allerede blitt aktet og avholdt av byens befolkning, og bystyret fulgte han til graven. Han var allsidig, og det er sagt at byens første kor sang en sang av Lampe ved prost Rynnings begravelse. Videre tok han initiativ til den første misjonsforening for Kongsvinger og Vinger, og han ble foreningens første formann 18. juni 1871.

Kilder:
Olaf Brynn; ‘Kongsvinger – en historisk oversikt 1682-1854 -1929’, folketellinger.