100 ÅRS FRAVÆR FRA KONGSVINGER

Jonas Lie ble autorisert sakfører i august 1859 og flyttet til Kongsvinger, hvor det på denne tiden var hele fem sakførere. Lie fikk jobb som fullmektig hos sin fetter overrettssakfører Georg Henriksen, en bror av bankkasser Carl Henriksen. I 1860 giftet Lie seg med sin kusine Thomasine Lie, datter av prokurator Michel Strøm Lie, og startet sin egen sakførerforretning.

At jernbanen kom hit i 1862, satte snart stedet i livlig forbindelse med hovedstaden, og de stigende trelastprisene førte til jobbing i skog og skogeiendommer. Lie tjente gode penger som mellommann i skoghandel, og det fristet ham til å forsøke seg som skogspekulant selv også, men det ødela ham økonomisk.

Lie var mye med i selskapslivet i byen og omegn i disse gode tider. Hans beste venn på den tiden var dr. Daniel Schiøtz. Han hadde ofte besøk av Bjørnstjerne Bjørnson og Aasmund O. Vinje, og noen ganger av fiolinisten Ole Bull. Så kom krakket i 1865, Lie var interessert på mange kanter, og da han i 1868 fikk full oversikt, hadde han ikke bare mistet alt han eide, men pådratt seg et ansvar på omkring 1 million kroner. Samme høsten flyttet han til Christiania. Da han døde, hadde han klart å tilbakebetale all sin gjeld.

OMFLAKKENDE TILVÆRELSE

Jonas Lies skrivepult ble kjøpt av gamle kjøpmann Sandstad på Isakrud ved Galterud. Han drev en landhandel fram til sin død, og etterkommerne drev den videre. Jonas Lies skrivepult fulgte med i forretningen hele tiden. Jørgen Holen, født 1912, begynte som handelsbetjent i butikken, men sluttet i 1931 og flyttet til Brandval, hvor han senere startet assortert landhandel. Han fikk med seg skrivepulten dit. Datteren Karin giftet seg med Reidar Skaare på gården Mjølnerud på Hokåsen, og skrivepulten fulgte med dit. Familien Skaare donerte skrivepulten til Kongsvinger Museum i 1986.

Jonas Lies skrivepult kom dermed tilbake til Kongsvinger, etter et fravær på 100 år, og den står i dag i Aamodtgården.