Våningshuset på Kjølen nedre (2016)

Per Arne Gransæther.

Kjølen er ikke vist på kartet fra 1806, så den var husmansplass bare noen få år før den ble kjøpt og skyldsatt i 1847. Første eier var Karelius Andersen. Enka etter Karelius, Marte Olsdatter, solgte eiendommen i 1875 til sin brorsønn Gunerius Olsen. Han solgte den tre år senere, i 1878, til skomaker Otto Ottersen fra Hakestuhaugen. Etter at Otto døde i 1931 overtok hans søster Marie, som hadde bodd sammen med han, eiendommen. Etter at Marie Ottersen døde ble eiendommen i 1941 solgt til Ole Westby. Oles enke, Antonie født Boger, solgte eiendommen i 1946 til Aage Roverudseter,  som i 1954 solgte til Juel Polmar Amundsen fra Edsbergløkken. Den yngste sønnen, Per Amundsen f. 1938 overtok etter sin far i 1972. Han døde brått 12.01.1999, og den 14.07.2000 kjøpte Ivar K. Hoff eiendommen.

Kjølen nedre, uthus

Eiendommen er på 90 dekar, og av det var ca 10 dekar dyrket mark.
Ved folketellingen i 1865 hadde de 2 kuer og 2 sauer. De hadde sådd 1/8 tønne bygg, 3/8 tønne blandkorn, 1 tønne havre og hadde satt 1 ½ tønnepoteter.
Ved folketellingen i 1875 hadde de 2 kuer, 3 sauer og 1 gris. De hadde sådd 3 skjepper bygg, ½ tønne blandkorn, 1 tønne havre og hadde satt 1 tønne poteter