Per Erik Rastad

Den 2. august 1814 kjempet norske styrker ved Lier mot en fremrykkende svensk brigade. Kampene endte med at svenskene trakk seg tilbake etter å ha mistet mange falne og adskillige sårede. Lite håndgripelig kan knyttes til dette slaget da gevær- og kanonkuler som er funnet, også kan være fra kampene i 1808.

Det finnes imidlertid noen ganske få gjenstander som med sikkerhet kan knyttes til kampene i 1814. En av disse gjenstandene er en knapp som undertegnede fant for mange år siden. Den gang var jeg ikke klar over hva det var. Selvfølgelig så jeg at det var en spesiell knapp, men tenkte i første omgang at det var en sivil knapp, siden militære knapper vanligvis var helt flate og glatte.

Lenge etterpå satt jeg og bladde i en svensk militærhistorie, og plutselig fikk jeg se et bilde av nettopp den mystiske knappen. Det var en uniformsknapp modell 1812 fra Värmlands regiment .

Siden knappen var modell 1812, måtte den stamme fra slaget i 1814, der Värmlands regiments jegerbataljon deltok. Knappen er skadet med manglende bakside og sår i kanten, en antydning om at eiermannen muligens fikk en ublid skjebne 2. august 1814.

Knappen finnes i dag i Kongsvinger festnings museum.