Firmaet ble etablert av Lars Birger Berrefjord 17. desember 1953 i Ernst Engs nybygg, som sto ferdig i Rådhusgata seinhøsten 1953. De øvrige leietakerne i nybygget var A/S Tante Marie v/ Marie Bagstevold, A/S Vinmonopolet og A. Eng A/S  på gateplan. Høsten 1958 ble konkursboet etter bok- og papirhandelen på Kirkenær kjøpt opp.

I 1959 gikk Ernst Eng med på å utvide lokalene slik at kjellerdelen ble lokaler til forretning og nytt inngangsparti. Kjellerlokalene hadde tidligere vært i leie av Odd Hultgren, som hadde frysebokser til utleie med inngang fra baksiden av gården. Dette var den tiden da folk flest ikke hadde sin egen fryser hjemme.

Firmaet fikk da mulighet til å øke utvalget av barnebøker og hobbyartikler samt skolebøker, som var en stor del av omsetningen.

HESS´ FIRMA KJØPT OPP

I 1962 ble det  gamle firmaet F. Aug Hess, Bok og Papirhandel kjøpt opp. F. Aug Hess ble drevet som to selskaper, begge eid av familien. I Torvgaten 4, som også var familiens hjem, hadde de forretning, og i sine hus i Glommengaten hadde de avdelingen Hess og co as. De hadde drevet sin forretning på stasjonssiden siden 1908. F. Aug. Hess startet opprinnelig i 1846 med  bøker og papirvarer, samt boktrykkeri og etablering av Hedemarkens Amtstidende, en liten stedlig, lokal avis. Dette foretaket var i virksomhet til begynnelsen av 1950-årene.

Boktrykker F. Aug. Hess hadde fått kjøpt tomt av madame Todsen mot Torvgaden. (Nå Ø. Langelandsvei ).  Han fikk utvist tomt og i tillegg en strimmel jord av Leerløkken på 742 ½ kv.alen i Torvgaden 4. Dette skjedde 5. sept. 1856. Hessgården i Torvgaten ble bygget som hjem og forretningslokaler, og var uavbrutt eid av familien til den ble solgt av oldebarnet Aksel Wilhelm Hess i 2001.

I 1908 åpner sønnen Aksel Wilhelm Hess avdelingen på stasjonssiden ( Glommengata ). Aksel Wilhelm Hess ble født i Kongsvinger i 1854 og døde i 1916. Hans kone, Marie Hess, fortsatte driften av selskapene etter hans død.

To av døtrene, Hedvig Schjøtt og Valborg Hess, drev forretningen frem til 1954 da de overdro denne til Berrefjord mot pensjon i et visst antall år. Den tredje søsteren, Lillemor Hess, var gift med Trygve Eriksen, og sammen eide de Norske Papirartikler i den nåværende Herdalsalen. Dette var del av Lillemor Hess’ familiearv, og hun solgte denne videre til Helge Strøm. Broren, Fredrik August Hess, fikk som sin del av arven ingeniørutdannelse i Tyskland og hadde ikke noe med familiefirmaet å gjøre. Grunnen til at det gamle firmaet ble bestemt solgt, var at den nye generasjonen, oldebarna Aksel Wilhelm Hess og Fredrik August Hess, fremdeles var barn og umulig kunne overta.

På tomta i Glommengata bygget firmaet Tronsmo & sønn første byggetrinn av forretnings-gården i 1962. Her flyttet Berrefjord inn som leietaker og fikk med dette forretning på begge sider av byen.

KONTORMØBLER OG KONTORMASKINER

I 1968 tok Tronsmo fatt på 2. byggetrinn øst for det første, og Berrefjord flyttet med over til større lokaler i denne delen av bygget. Varesortimentet ble utvidet med kontormøbler og kontormaskiner med eget verksted for dette. Stort utvalg av leker ble det også plass til.

Ca. 1970 flyttet forretningen på nordsida Glomma inn i Engs bygg, som hadde inngang fra Fjellgata. Her ble det enda bedre plass til det stadig økende vareutvalg. Bankbygget hadde kommet til på Johan H. Fullands tomt. Posten hadde flyttet inn her også, etter sitt opphold i Rådhuset siden 50- , så trafikken ble stor i dette området av byen.

NYTT OPPKJØP

Ca. 1980 Ble firmaet Gaukstad Papirhandel kjøpt opp. Dette firmaet hadde foruten papirartikler, kortevarer, parfyme, gaveartikler m. m. Gaukstad hadde holdt til i KOBBL- bygget siden 1947, da bygget sto ferdig.

I 1975 hadde Sameiet (Kongsvinger Betong A/S og Ø. M. Fjeld A/S) bygd høyhuset med 7 etg. i Glommengata. Lokaler og kontorbygg hadde forretningsdel både mot Glommengata og ut mot Gågata, som på dette tidspunktet hadde begynt å ta form.

Hit flyttet forretningen nå, forlot Tronsmo-bygget til fordel for høybygget. Her hadde Berrefjord gått inn med en betydelig andel sammen med Odd Sørmoen, som drev skotøyforretning. Disse delte da 2. etg. med inngang fra Gågata. I 2. etg. var det stor leketøysforretning samt papirhandel, kontormøbler og maskiner. I tillegg hadde Berrefjord og Sørmoen forretning med inngang fra Glommengata, ren bokhandel og skoforretning.

Ca. 1980/81 ble det flytting igjen av kontor- og maskinavdeling til Samvirkegården. Det ble med dette en betydelig utvidelse av ren kontorsenteravdeling. Omsetningen økte betraktelig i disse årene. Ca. 1985/86 ble bokhandelen i Glommengata flyttet opp i 2. etg. i den ledige delen i høybygget, hvor kontorsenteret tidligere hadde vært. Handelsmønsteret var stadig i endring. Kongsvinger Bok- Papirhandel hadde nå drevet sine avdelinger i Glommengata i mange år, men gata ble stadig dårligere med nedleggelser og fraflytting.

TÅRNBYGGET TATT I BRUK

Mange års drøm ble til virkelighet da eget bygg sto ferdig høsten 1989, et stort, fint bygg som ble kalt ” Tårnbygget” på hjørnet av Storgata og Strandveien, tegnet av arkitektTerje Martinsen. Nå ble hele firmaet samlet i dette bygget. I underetasjen ble det leketøysavdeling. Hele 1. etg. ble egen bokhandel, og i 2. etg. ble det stort kontorsenter og avdeling med papir, kontormøbler og -maskiner. I disse årene kom også Lars Berrefjords to døtre med i forretningen. Firmaet ble med i kjeden ”En Sentralbokhandel”, forløperen til ” Libris ” fra 70-tallet. Det ble også dannet aksjeselskap, da døtrene ble med i foretaket.

I hele perioden 50- til 70-tallet ble det også holdt bokmesser hver høst. Disse ble til i rådhusets festsaler. Det var et veldig godt besøkt og populært tiltak. Det var også mange som hadde lesesirkler i denne tiden, som bokhandelen gjorde i stand for sine kunder.

FAMILIEN SELGER

Berrefjord valgte å selge sin forretning i 1998 til Isaksen Libris, Kongsberg ved Pål Isaksen. Denne hadde da også overtatt bokhandelen i Elverum og Brumunddal. Nå var hele 45 års drift, fra 1953 til 1998, over for Lars Berrefjord og hans familie.

Forretningen ble drevet videre under navnet Kongsvinger Libris, men da med nye eiere. Dette firmaet valgte i 2006 å flytte ut fra ”Tårnbygget” til Mega-bygget i enden av Gågata på Stasjonssida, under navnet Gågata leker og Kongsvinger Libris. Denne virksomheten opphørte i 2011.

BIOGRAFI

Lars Birger Berrefjord tok toårig handelsgymnasium i Drammen, og Bokhandelskolen i Oslo i 1947. Han jobbet i bokhandel på Jessheim, Treider bokhandel, Halvorsen Bok og Antikvariat, bokhandel i Gøteborg, Vinderen bok og Tanum bokhandel i Oslo.
Lars Birger Berrefjord ble født 24. jan. 1922 av foreldre Astri Ottersen, fra Halden f. 1892 og Peder Marius Berrefjord fra Flekkefjord f. 1890. Lars gifter seg i 1953 med Norunn Brakstad fra Haugesund. De får barna Per Marius, Anne og Astri