Glideren LN-68G

Bjørn Sandberg

Denne klubben ble dannet av et fåtall unge menn rett etter krigen. De hadde fått tilbud om et byggesett gjennom Norsk Aeroklubb. Dette ble kjøpt og hentet med lastebil fra Tyrifjorden.

Arnt Sæther fra Granli forskutterte kjøpet sammen med Odd Nerby. De mest iherdige fra starten var bl. a. Oddvar Ruud (f.1919), Josef Rognhaug, Bjarne Sann, Reidar Iversen, Sten og Øyvind Larsson. På det meste var det ca. 60 medlemmer.

Gudbrand Rømcke Moe stilte en del av Kongsvinger Leirvarefabrikks lokaler gratis til disposisjon. Dette var lokaler som var ledige på denne tiden.

Leirvarefabrikken hadde vært utsatt for brann i 1946, men ble bygget opp igjen. Rømcke Moe var direktør for LOG, som eide og drev fabrikken som laget blomsterpotter av leire.

INNTEKT FRA DANSEFESTER

Det trengtes penger, så det ble arrangert dansefaster flere ganger. I tyskerbrakka ved Rolighed var det fest flere ganger i denne tiden. ” Stor fest på Prestgarn. Inngang kr. 1.-” Vi må få med oss at rett etter krigen var vanlig timelønn for arbeid rundt 2-3 kroner. Senere ble også gymnastikksalen utenfor festningsmuren brukt til dansetilstelninger, med inngangspenger på kr. 1.50.

Flyet ble fraktet opp til Haslemoen for sertifisering. Her kjøpte klubben også en etterlatt tysk terrengbil med boggi til bruk for oppkjøring av flyet. Det ble festet en wire mellom bil og fly. En spak på flyet hektet av wiren når det hadde nådd den høyden det trengte.

Josef Rognhaug og Arnt Sæther var primus motor for hele klubben. De brukte all sin fritid for å få satt flyet i topp stand til enhver tid. Vingene ble demontert hver gang flyet skulle flyttes. Både Sigernessjøen og Vingersjøen ble brukt som bane vinterstid. Mange skuelystne møtte opp.

Dette kostet mye penger etter hvert. Bare bilen alene brukte 3 liter på mila. Det var en  ” Krupp” m/boggi. Arnt Sæther, som etter hvert hadde betalt det meste, fikk både bil og fly, som ble solgt, og klubben gikk så i oppløsning.

Informant: Oddvar Ruud f. 1919.