Pottefabrikken Foto: Bjarne Holen

På folkemunne ble denne fabrikken i alle år kun kalt ”pottefabrikken” og lå til å begynne med i Juellsgate i Midtbyen – omtrent der hvor veien ut til Gjemselund bru går i dag. Opprinnelig lå det her en toetasjers murbygning som først huset ”Norsk Majolica Ovnfabrikk”. Grunnbrevet til eiendommen ble overført fra konsul Hjalmar Juell til J. O. Hallberg i 1922. Arbeiderne kom stort sett fra Sverige og var spesialister på å produsere de såkalte svenskeovnene (fajanse).

FLERE OVERDRAGELSER

Fabrikken ble så solgt til gartner O. A. Hexum i 1927, og sønnen Reidar (også gartner) startet opp pottemakeri der. Leirmassene ble hentet ute på Vangenspissen. Hexum hadde gartneriet sitt rundt det gamle fengselet og hadde etter hvert utsalget sitt, Kongsvinger handelsgartneri, på Øvre Langelandsvei. – Det ble senere ble overtatt av Gunder Larsen, så av Martin Gylterud, før sønnen Karl Ragnar Rimfeldt startet Plantasjen der. I dag er området bebygd med to boligblokker, Øvrebyen Park.

BLOMSTERPOTTER

Eieren av Skansgården, Gudbrand Rømcke Moe (far til Morten), hadde etter endt utdannelse på NHL i Ås startet organisasjonen LOG (Landbrukets emballasjeforretning og Gartnernes felleskjøp) i 1928. I 1940 kjøpte han pottefabrikken av Hexum og fortsatte produksjonen av blomsterpotter og andre rødleireprodukter. Det var stor aktivitet, og det ble startet salgssteder både i Moss, Skien, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim.

FLYTTET TIL VANGENSPISSEN

Kort etter 2. verdenskrig bygde LOG ny fabrikk ute på Vangen. Som i Juellsgate ble brennovnene fyrt med ved, og dette var bakhon som ble kjøpt av Einar Kjellerhullet, Åbogen Sag og Høvleri. Så i 1948 brant fabrikken ned til grunnen, men ble umiddelbart bygd opp igjen, nå med elektrisk fyring av ovnene. Fabrikken skapte mange arbeidsplasser i en vanskelig tid. Den første sjefen i LOGs regi var Gunvald Kristiansen, byens varaordfører i mange år, etterfulgt av Terje Sternberg, som senere drev sykehuskiosken. Med alle salgsstedene var det nødvendig med stor transportkapasitet. Ansvaret for lastebilkjøringen hadde først Gilbert Olsen, deretter Asbjørn Kristiansen.

POPULÆR ARBEIDSPLASS

Det var populært å jobbe på pottefabrikken. Blant annet var fire brødre Harbosen ansatt: Morten, Asbjørn, Johannes og Olaf. Eugen Øiongen hadde ofte ansvaret for ovnene på natta. Fabrikken hadde til og med eget bedriftslag i fotball. – Potteproduksjonen ble avsluttet ca. 1975, da plastpotter kom mer og mer i bruk.

Kjøpmann Andreas Solem kjøpte eiendommen og startet kolonialforretning i det gamle fabrikkbygget under navnet Potten. Senere har jo denne blitt til KIWI, og der er en nystartet restaurant Randevu i samme huset.

Det opprinnelige huset i Juellsgate ble ombygd til fire leiligheter. Her bodde etter krigen familiene Olaf Harbosen, Asbjørn Kristiansen, Bjarne Jakobsen og Emil Aas. Ved den senere utbyggingen av byens gamle markensplass, – først med Rosenvinge, så Anylett, så Skyrud Møbler, og til slutt Kongssenteret ble huset revet. En tennisbane i strøket måtte også nedlegges.