Larsson-huset, nå med Erik Werenskiold på fasaden

Per Erik Rastad

Nærmest brua lå det opprinnelig en rekke forretninger etter hverandre mellom Glommengata og jernbanen. De var alle opprinnelig bygd i tre, men flere ble etter hvert erstattet av bygninger i mer moderne materialer. Den første av disse var Sørmoens skotøyforretning i tre etasjer fra omkring 1934, og i 1961 fulgte Nylænder etter med et moderne bygg i glass og betong på samme sted som den gamle forretningen hadde stått.

Bildet viser kvartalet med sine forretninger på rad og rekke omkring år 2000. Nærmest er Larsson-huset og den tidligere Gundersen-butikken som på denne tid var pub under navnet ”Løytnant Kreutz”. (Foto Knut Ingar Hansen)

Nye handlemønstre og parkeringsrestriksjoner gjorde at kundegrunnlaget ble svakere og svakere, og den ene etter den andre av forretningene la ned virksomheten. De siste gjenstående bygninger unntatt Larssonhuset ble kjøpt av Kongsvinger kommune i 2009 og revet året etter til fordel for et grøntareal. Larssonhuset er nå det eneste gjenstående huset av den opprinnelige bygningsrekken.

Larsonhuset og grøntarealet før opprustingen av Glommengata ble begynt. (Glåmdalen)

Bildet viser den opprinnelige eiendommen med et varelager nærmest brua tilhørende kjøpmann Thorvald Olsen ( – 1912) som hadde sin forretning i det som senere ble Gundersenbutikken. Lageret ble satt opp en gang på slutten av 1800-tallet. Veggen ble brukt til oppslag av alle slag, fester, kunngjøringer, idrettsarrangementer osv. (Foto Paul Larson)

Larssonhuset som kjøpmann Olsen også eide, lå vegg i vegg med lageret, men var antagelig noe yngre enn dette. Huset ble leid ut, og allerede før 1900 var det kafe kalt «Kafe Gjennomtrekk» i huset. Denne ble i 1901 drevet av Karen Johansen som også solgte melk og fløte fra Skansgården. Bakervarene fikk hun fra baker Petter Herdahl som drev et lite bakeri lenger ned i Glommengata.

Senere ble kafeen drevet av Anna Østensen som bl.a. solgte det populære godteriet kalt knekk – sukker kokt inn til en seig masse. Hun solgte kafeen i 1926 til Ole Sollien som drev stedet en tid videre før kafevirksomheten ble lagt ned.

Arnt Sørmoen flyttet deretter inn med sin skoforretning og var der inntil han flyttet litt lenger ned i husrekken og endelig inn i sin nybygde tre etasjers forretningsgård i mur i Glommengata 11. Dette var første bud om en mer moderne bebyggelse i Glommengata.

Etter Thorvald Olsens død i 1912 overtok sønnen, Palmar, forretningsdriften fram til 1923, da han brått døde. Olsens svigersønn, Carl E. Gundersen, overtok deretter kolonialforretningen og solgte eiendommen ved bruenden til fotograf Paul Larsson i 1934.

Paul Larsson kom fra Nyskoga i Värmland og etter å ha drevet fotografvirksomhet på Flisa, flyttet han til Kongsvinger, hvor han først åpnet fotoforretning i Midtbyen. Etter å ha flyttet til Glommengata hadde han utstillingsvindu ut mot gata, atelier bak butikklokalene, mens familien bodde ovenpå. Foruten portretter av alle slag og familiebilder tok Larsson mange bybilder, som i ettertid har vært til stor nytte for å vise den gamle bebyggelsen.

Paul Larsson døde i 1950, og forretningen ble drevet videre av sønnene Sten og Øyvind Larsson fram til 1994, da forretningen ble avviklet.

Etter den tid har det vært vekslende virksomheter i huset – siste bruker er en bruktbutikk.

Larsonhuset i september 2013.

Kilder: Vigeland: Kongsvinger by 1854-1954. 1954

Hansen, Knut Ingar: Bli med i gata! Stasjonssida i Kongsvinger 1876-2001. 2001