Jon Syse

Rolf Jahnsen (1885 – 1940) var født i Drøbak. Etter gjennomført politiutdannelse praktiserte Jahnsen ved Nes lensmannskontor før han ca. 1918 ble utnevnt til lensmann i Vinger herred, en stilling han også hadde da krigen nådde Kongsvinger i aprildagene 1940.

Lensmann Jahnsen oppførte bolighus ca. 1919 der Lensmann Jahnsens veg ligger i dag (se gatenavnregisteret). I sidebygningen holdt lensmannskontoret til fram til kommune-sammenslåingen i 1964.

På formiddagen 16. april 1940 ble Jahnsen oppringt fra Kongsvinger politikammer, som lå innerst i Juellsgate med god utsikt over Glomma og riksvegen på motsatt side. Fra kammeret observerte man en tysk fortropp som beveget seg mot Kongsvinger. Jahnsen fikk beskjed om om å møte på kammeret så fort som overhode mulig. Hvorfor dette var så viktig, er det ingen som vet. Han kastet seg i bilen og kjørte oppover Glommengata. Da han var på høyde med Sørmoens butikk, kunne han se tyskere på vei opp bakken før brua. Jahnsen skjønte at dette kunne bli farlig og snudde bilen for å kjøre tilbake. Tyskerene var antagelig i helspenn og fryktet snikskyttere fra Svenskehaugen. De oppfattet bilen som en potensiell fare, det ble derfor løsnet skudd. Et av dem gikk gjennom den lille bakruten og traff Jahnsen i bakhodet. Han døde ikke momentant, men noe senere på veg til helsepersonell.

Rolf Jahnsen var en godhjertet og populær lensmann. Fra tid til annen måtte han ut å kontrollere at folk overholdt forbudet mot hjemmebrenning. Han lot imidlertid utgå bud i god tid på forhånd, slik at folk kunne rydde unna utstyret før han troppet opp. I de harde 30-årene var det mange som ikke klarte å betale skatter og avgifter, og det hendte mer enn en gang at han la ut penger av egen lomme. Jahnsen sverget til bilmerklet Buick, som han kjøpte hos importøren på Majorstuen. Dermed sikret han seg også sentral parkeringsplass i forbindelse med hopprennet i Holmenkollen, der han og familien var faste gjester i en årrekke.

(Jon Syse er barnebarn av lensmann Jahnsen. Red.)