Liv Grambo

GLIMT FRA KONSERTLIVET GJENNOM 42 ÅR

I en artikkel i Glåmdalen i sin tid ble det påpekt at mangel på konsertliv var påtagelig i denne landsdelen. Verken norske eller utenlandske kunstnere fant veien til Kongsvinger. Dette bidro til at det 10. mai 1954 ble dannet en lokalavdeling av Musikkens Venners Landsforbund (MVL) i Kongsvinger. Interimstyret valgte Erik Svenke Solum som formann.

Mye ble annerledes på musikkfronten hva angår konsertliv i Kongsvinger og hele distriktet etter at MVL fikk sin lokalforening. Åpningskonserten sto Kjell Bækkelund for. Det ble en knallsuksess både kunstnerisk og besøksmessig. Fem hundre mennesker overvar konserten, og en stor del av disse tegnet seg som medlemmer. Det ble mange gjenhør med Bækkelund i årenes løp.

EN LANG REKKE KJENTE KUNSTNERE

Av norske kunstnere som ellers var på besøk, kan nevnes Aase Nordrmo Løvberg, Arve Tellefsen og Liv Glaser. Første gang Aa. N. Løvberg hadde konsert her stod hun på toppen av sin karriere. Da var salen så full at mange måtte stå. Medlemstallet steg betraktelig, og etter denne konserten kunne man skrive 600 medlemmer, – fantastisk! MV Kongsvinger var i denne perioden en av de største lokalforeningene i Norge!

Den norske pianisten som har vært her flest ganger i MV-sammenheng, og som vant en helt spesiell plass i publikums hjerter, var nok Robert Levin. Om og om igjen akkompagnerte han norske og utenlanske kunstnere på en fremragende måte.

Av yngre norske kunstnere som holdt konserter i MV-regi, nevner vi Jens Harald Bratlie, Einar Steen Nøkleberg, Ole Bøhn og Geir Henning Braaten. Birgitte Grimstad var også en av dem som trakk glimrende hus. En annen av de kjente, store sangerinnene som besøkte oss, var Edith Thallaug, som kom rett fra Stockholms-operaen. Men 30 graders kulde måtte ta skylden for at altfor få fikk oppleve denne konserten.

Til norske krefter som i alle år sto på Musikkens Venners konsertprogram i Kongsvinger, hører Kongsvinger Orkesterforening. Som regel ble orkesteret forsterket, dels med musikere fra Filharmonien, dels fra Hamar Orkesterforening og i noen år fra Musikhøgskolan i Arvika.

En minneverdig norsk aften skjedde våren 1968 da Liv Strømsted Dommersnes, Sigbjørn Bernhoft Osa og Kongsvinger Orkesteforening opptrådte. Dirigentene for Kongsvinger Orkesterforening ved MV-konsertene har vært Knut Siegesmund og Stein Røe. Blant solistene, utenom Bækkelund, Glaser og Walter Hautzig, kan nevnes fiolinistene Ida Händel og Camilla Wicks. Den sistnevnte var her sikkert tre ganger. Sangerinnen Rita Streich var her minst to ganger, og for ikke å snakke om pianisten Ann Schein, en av de aller mest sympatiske utenlandske kunstnerne.

Utenlanske kor og orkester som gjestet Kongsvinger i MV-regi, var det ikke få av. Et kor som trakk overfylt hus var Wiener Sängerknaben.

ERIK SVENKE SOLUM

Ingen gjorde en så helhjertet innsats for og i Musikken Venner som Erik Svenke Solum. Ikke bare tok han initativ til å starte foreningen, men ledet den også i 21 år, fra 1954 til 1975. I alle år, både under og etter sin formannstid, skrev han lange, kunnskapsorienterte anmeldelser av så å si alle konsertene, en helt suveren innsats, som ble satt stor pris på.

I anledning av Solums 80-årsdag i november1986 komponerte Egil Hovland en Pilgrimsmesse, tilegnet til ham. Denne ble fremført i Grue kirke med Stein Røe som dirigent. Etter Solums avgang som formann, ble Finn-Erik Solum valgt. Han satt kun i to år. Deretter ble Odd Holm valgt i 1977. Man satset da mye på å gi medlemmene et mest mulig allsidig musikktilbud, der musikken representerte både eldre og yngre tonediktning.

LOKALE AMATØRER MEDVIRKET

For å fremme den lokale musikkutøvelsen har gode amatører deltatt med egne innslag under større konserter, eller sammen med kor og orkester. Dette var tilfelle da Vinger Kantori og Kongsvinger Orkesterforening fremførte Vivaldis ”Gloria” i Vinger kirke med Stein Røe som dirigent.

Medlemstallet hadde de senere årene sunket til ca. 300. Billettprisene hadde stått stille i mange år, og økonomien var i perioder anstrengt, men med kommunal støtte og støtte fra Rikskonsertene holdt man hjulene i gang. Rådhusteateret ble da også i mange år stilt gratis til disposisjon for MV-konserter, noe man var svært takknemlig for den gang.

NYE KONSERTFORMER OG -STEDER

Særlig 80-årene var preget av stor variasjon i både type musikk og mht. konsertlokaler. Det hadde skjedd et generasjonskifte blant kunstnerne, og en helt annen konsertform preget tiden. Det var ikke lenger rom for de store orkesterkonsertene. Mer intime konserterformer ble utprøvd.

Mange konserter fant sted i Herdahlsalen, Aamodtgården og i Kvinnemuseet. Noen lokale utøvere hadde kommet langt i sine karrierer, nemlig Gimse-gutta, Håvard og Øyvind.  De hadde jo begge gjort seg kjent både i inn- og utland. Spesielt Håvard gav stadig konserter. Han trakk alltid masse folk, som naturlig var. I 1989 hadde de en uforglemmelig konsert i Herdahlsalen, hvor de trakterte sine instumenter på en fortreffelig måte. En annen konsert på samme sted noen år senere, var 40-årsjubileumskonserten for Musikkens Venner den 15. mai 1994. Foreningen fikk da samtidig Kongsvinger kommunes kulturpris, noe som ble satt behørig pris på.

RIKSKONSERTENE – EN VIKTIG SAMARBEIDSPARTNER

Rikskonsertene hadde kjente, store kunstnere som turnerte rundt i landet. Det reddet jo også økonomien og var en ekstra stabilisator for virksomheten. Ved begynnelsen av 90-tallet kan nevnes navn som Jan Henrik Kayser, samt Sondre Bratland og Knut Reiersrud i Vinger kirke. Det ble arrangert fellesturer til Operaen, bl.a. med ”La Boheme” på reportoaret, jazzkonsert på Vinger hotell og Grieg Trio i Herdahlsalen. I Herdahlsalen fikk vi også opppleve Blandakoret med Harald Bjørkøy som solist, også dette et evenement med Rikskonsertene som samarbeidspartner. Pianisten Sigurd Slåttebrekk deltok også her. En årsmøtekonsert ble holdt på Overud Gård, med Brødrene Haltli på akkordion og trompet. Dette ble meget populært, og tilsvarende konserter fant også sted både på Skinnarbøl og Nesteby.

WALTER HAUTZIG

Den amerikanske pianisten Walter Hautzig må nevnes spesielt. Han hadde lagt sin elsk på Kongsvinger, ikke minst på grunn av sitt nære vennskap med Erik Svenke Solum. Hautzigs 11.(!) og siste konsert her fant sted den 1. nov. 1993. Dette ble en ren minnekonsert for Erik Svenke Solum, som hadde gått bort 28. oktober, altså fire dager før konserten. Undertegnede skrev minneord om ham i Glåmdalen sammen med flere andre.

Blant tallrike arrangementer i regi av Musikkens Venner i Kongsvinger ellers nevner vi:

  • Juni Dahr og Håkon Austbø, et musikalsk melodrama, utsendt av Rikskonsertene
  • Ole Bøhn og Robert Levin i herlig samspill, også Rikskonsert
  • Wolfgang Plagge og sangerinnen Elisabeth Tandberg
  • Duoen Håvard Gimse og fiolinisten Geir Inge Lotsberg.
  • Sangeren Per Vollestad og pianisten Ketil Bjørnstad
  • ”Cabaret Tove”, Tove Hovland

SISTE ARRANGEMENT

Luttenisten Rolf Lislevann i Aamodtgården 30. oktober 1996 ble foreningens siste arrangement, for mot midten av 1990-tallet fant nemlig det daværende styret at det ikke lenger var ”liv laga” for MV. Kampen om økonomiske midler og en stadig stigende konkurranse om publikums interesse bevirket at styret stoppet virksomheten ”mens leken var god”, dvs. mens det ennå fantes en viss, positiv økonomi. Restbeholdningen ble et ikke ubetydelig tilskudd til anskaffelse av et kvalitetsmessig meget godt flygel til Kvinnemuseet Rolighed. Håvard Gimse valgte ut dette, og innvielsen skjedde med Leif Ove Andsnes i februar 1996.

LEDERE I MUSIKKENS VENNER:

Erik Svenke Solum     1954-75
Finn-Erik Solum         1975-77
Odd Holm                  1977-83
Steinar Stolpe            1983-86
Silvia Grøndahl           1986-92
Liv Grambo                1992-96

Fyldige protokoller, arkivmateriale og annen dokumentasjon etter 42 års aktivitet er behørig bevart for fremtiden og tilgjengelig for den seriøst interesserte, som kan henvende seg til Liv Grambo.