Det har til alle tider vært behov for steder hvor man kunne urinere i tettbebyggelsen. Her i Kongsvinger var det tre kjente steder hvor dette var allment kjent, i alle fall for mannfolka. På kirketorget, der var det krattskog langt innenfor nåværende kirkegårdsmur, til høyre for veien inn til kirken. Dette var før utvidelsen av kirkegården mot vest i 1942, ca. 20 meter innenfor muren i dag. På kirketorget, under markedet som var her fram til 1927 og før kirkegangen, gikk mannfolka inn i krattskogen for å urinere.

Ved svingen, nedenfor Kongsvinger gamle fengsel (bygd 1864) sto et urineringshus fram til først på 1930 tallet (Elvegade, Ny Storgade), nå Tommelstadgata. Her var det installert to store U-skåler, den ene større enn den andre, av støpejern, med rør ned i kloakksystemet. I Glommengata var det også et hus med pissoar. Dette lå mellom gata og jernbanesporene, rett overfor ”Biggestua”( nå Dannevig-gården). Behovet for et slikt sted var kanskje ekstra stort etter besøk i øl- og vinsamlagets utsalg i gården Glommengata 15 (senere Fiskeutsalget v/ Berggren). Men det var så som så med renhold og hygiene. Alt det mannfolka urinerte ga en ulidelig stank, spesielt på varme sommerdager. Det høyst nødvendige huset ble fjernet en gang i løpet av 1920-årene. Mannfolka ble nå henvist til å bruke stallene langs Glommengata, der luktet det hest og spy fra før.

Det har i alle år fram til 1957 ikke vært tilgang til offentlig toalettbesøk i Kongsvinger. Da fikk kommunen bygd et offentlig toalett. Det lå inn mot byparken ved Rådhusteateret, (bygget i 1951) og foran brannstasjonen, som fortsatt sto ved siden av Rådhusteateret og parken. Jeg tror det var byggmester Flygind som fikk bygd huset. Her ble det ansatt kvinnelige vakter som tok betaling og hadde renholdet. Det var i begynnelsen 25 til 50 øre for et besøk på toalettet. Borghild Nøsterud og Anny Alme var de første som hadde jobben her, senere kom Anne Lise Sollien til.

Inger Krogstad forteller at Helge og Inger giftet seg i 1959, og at hun hadde fått jobb som lærer ved Vinger Sentralskole. Deres bosted var i 2. etasje på Øiset skole. Der var det så mye mus og rotter ved utedoen, så flere ganger heiv de seg på motorsykkelen og reiste til Kongsvinger for et besøk på byens fine toalett. Huset ble veldig mye brukt også av besøkene på fest, som var i byparken hele sommeren i flere år. Dette var et lenge etterlengtet hus, det var i bruk til ca. 1984. Ragnar Herud jr., som var kommunerepresentant på denne tiden, hadde regnet ut at hvert besøk på toalettet kostet kommunen 24 kroner og 33 øre. Toalettet ble etter hvert stengt og revet i slutten av 1980-tallet.

Kilder: Torbjørn Tjernsberg: I de dager, Intervju med Ola Melland 2004.
Knut Ingar Hansen: Bli med i gata. 2001. – 29. august 2011.