Irene Tangen

Ved gården Krokenga på vestsida av elva, like nord for Sæter, ligger et gammelt sundsted. Her ble folk og fe fraktet mellom Sætersundet på vestsida og Skarstad på østsida. De som bodde her i Sætersundet, hadde sundplikt, som det het.
Oliver Sætersundet var født i 1847 på Brøterbråten under Lie gård i Brandval. Han flyttet med sin store familie til Sætersundet da han var 35 år. Kona Johanne var to år yngre enn han og var fra Rolstadsagen like ved Leirud. De fikk ti barn, hvorav tre døtre og to sønner dro til Amerika. Den ene datteren ble forresten sporløst borte under overfarten, – et mysterium som aldri fant sin forklaring.

SUNDPLIKT

Den første tiden Oliver bodde på sundstedet, hadde han sundplikt. Det kostet 3 øre å bli rodd over elva, og det var den samme betalingen enten det var natt eller dag. Sundstedet var mye brukt, for eksempel av folk som skulle handle på Roverud, som den gangen var et forholdsvis stort bygdesenter.

Om kvelden og natta kunne det være vanskelig å finne den riktige støa i mørket når sundmannen skulle tilbake igjen. Derfor ble det anskaffet en lanterne: En parafinlampe som stod og blinket og viste sundmannen veien hjem. Denne lanternen er tatt vare på og finnes i Sætersundet den dag i dag.

.