Sidselrud fra Norske gårdsbruk

 Åsne Stolpe

Etter mye anleggstrafikk rundt Sidselrud og Stømner, med bygging av ny vei, la oss se litt på hva disse navnene betyr. Vi sakser fra Vinger bygdebok:

SESSELRUD ELLER SIDSELRUD

Garden har navn etter en kvinne, Cecilie, som nå mange steder er blitt til Sissel eller Sidsel. Bygdeuttalen av navnet var til for ikke lenge siden Sesselrud. Om kvinnen Cecilie, som har levd her, kanskje en gang omkring år 1000, vet vi selvsagt ikke noe. ….. Sidselrud ble liggende øde en gang, og garden ble ikke tatt opp igjen før omkring 1620. Som Digerud og Kurud hadde sameieskog, var det samme tilfelle med Sidselrud og Stømner. Brukerne på Sidselrud i 1600-årene var leilendinger.

Alt i 1667 nevnes det en husmannsplass under Sidselrud, og trolig var dette Badstuen. I 1845 ble Badstuen delt i øvre og nedre. På 1800-tallet bodde en Peder Olsen i Badstuen nedre. Dette var en hendig kar som kunne gjøre hva det skulle være. En tid drev han den lille slepebåten Valborg som fraktet jernmalm fra Ramsøygruva i Brandval ned til Nor hvor den ble tatt opp og kjørt videre med jernbanen til masovnen i nærheten av Galterud.

STØMNER

Opprinnelsen til gardnavnet Stømner er er stofa eller stufa, den gammelnorske betegnelsen på en trestubbe. Var det flere stubber, ble det stovnar. At det var en samling stubber fra noen tømmerdrift som skulle vært navngiveren, må vi likevel ikke tro. Dertil er navnet for gammelt. En mulighet som ligger nærmere, er at det kan ha gått en storm over flatene her med et vindfall og mange stubber som resultat. Men selvsagt kan det også være andre muligheter. Vi må gå ut fra at det opprinnelig har vært bare en gard på Stømner. Den var blitt liggende øde tidlig. Første gang den er nevnt, nemlig så sent som i 1616, var det blitt to som begge ble kalt ødeplasser. Men brukernavn finner en ikke verken på øvre eller ytre Stømner før i 1636.

Her slutter vi å sitere fra Eyvind Lillevold. Men vi nevner alle plassene som lå under Stømnergårdene: Stømnerhøyden, Stormyren, Marikollen, Bogerplassen, Åndstad (borte), Hytten (borte).