Skolemuseet på Skinnarbøl

Åsne Stolpe

DEN GAMLE SKOLEN

Huset brukes som skolemuseum og driftes av de fire historielagene i kommunen. Huset holdes åpent for allmennheten og for skolene, barnehagene og aldershjemmene. Det er laget et pedagogisk opplegg som tilpasses de forskjellige alderstrinn, og frivillige fra historielagene stiller opp som verter og omvisere.

Det er satt opp fem langbord med krakker på den store grasbakken foran huset til bruk for allmennheten, og i krattskogen står to utedoer. Skolehuset står på grunnen til Skinnarbøl gård, og eies av gårdbruker Westye Egeberg. Det er inngått en langsiktig avtale med eieren om at huset brukes til skolemuseum mot at det blir vedlikeholdt utvendig og innvendig.

SKOLENS HISTORIE

Skolen er den eldste i gamle Vinger herred, nåværende Kongsvinger kommune. Det var Mentz Rynning på Skinnarbøl som i 1859 tilbød kommunen tomt til formålet, og han påtok seg å bygge de nødvendige hus. Den store, dyrkbare tomta skulle være til bruk for læreren og inngå i hans lønn. I utmarka skulle læreren ha havning for ei ku og to sauer og rett til ved av tørre trær eller vindfall. Skolen var i bruk fram til 1924, da det ble bygd ny skole på nabotomta, og huset ble da brukt som bolig for læreren i mange år. I 1964 gikk skoleeiendommen tilbake til eieren av Skinnarbøl. Huset ble stående tomt inntil midten av åttitallet, men ble så innredet som skolemuseum i forbindelse med den norske skoles 250- årsjubileum i 1989.

EN SPESIELL HISTORIE

Aasmund Olavsson Vinje hadde en bror i nærheten av Skinnarbøl skole. Broren eide Kabberud gård ved Vingersjøen, og da Vinjes kone Rosa døde i barsel og Vinje selv var dødssyk, brakte han sin nyfødte sønn Olav til Vinger. Lille Olav gikk på Skinnarbøl skole i ti år før han fikk videre oppfostring hos en onkel i Tromsø. Kongsvinger historielag lager nå en beretning beregnet på skoleelever om Olav.