Sokneprest Sigward Irgens Rynning og familie

Jan Byfuglien

På et gammelt, flatt gravminne til venstre rett innenfor porten fra Lilletorvet står følgende navn: Sigward Irgens Rynning, Ursulla Marie Gaarder og Karen Budde.

Sigward Irgens Friis Rynning ble født 11. mars 1762 i Sør-Odal som sønn av Mentz Olsen Rynning (1721-1788) og Engelke, f. Irgens (1749- 1809). Da han ble født, var faren residerende kapellan til Strøm i Odalen, men i 1764 ble han sokneprest i Vinger, og Sigward bodde der fram til han ble student i Trondhjem. Han ble ordinert i 1785 og fungerte som personellkapellan for sin far. I 1788 døde faren, og ifølge slektsboken til Fredrikke Waaler overtok han prestekallet etter faren på denne måten, bare 26 år gammel:

«To danske Prinser overnattet og tilbragte en Dag i 1788 paa Vinger Prestegaard. Da de fik se den store Barneflok det var efter den netop avdøde Sogneprest Mentz Rynning, lovet de, at de skulde gjøre alt for at den ældste Søn skulde faa Kaldet. Og det fik han. Der blev sat som Betingelse, at han skulde sørge for sine 3 yngste Brødres Opdragelse, hvilket han saa gjorde.»

Som sokneprest oppførte han hovedbygningen til Vinger prestegard (på Hov). Han var sokneprest under valget til Riksforsamlinga i 1814, der broren, krigskommissær Ludvig Rynning (1770-1845) på Skinnarbøl, ble en av to valgmenn fra Vinger prestegjeld. Ludvig Rynning videreførte forvaltningen av eiendommene faren hadde skaffet seg, blant annet ved å samle skogeiendommene på Speismark på sin hånd.

I alt hadde Sigward Irgens Rynning ni søsken, åtte av disse vokste opp. Ludvig er nevnt. Videre ble to prester, Erik, i Sør-Odal der han fikk oppført Strøm prestegård og virket som prest i 60 år, og Fredrik, som en tid fungerte som personellkapellan for sin bror, senere var prest blant annet i Moss og Rygge.

Rynning ble gift første gang i 1799 med Ursulla Maria Gaarder (1772-1811), som var datter av oberst Ole Gaarder (1732-1779) og Else Sophie Meldahl (1746-1821). De fikk ni barn. Gravminner for to sønner er omtalt tidligere; sokneprest Ole Gaarder Rynning og kjøpmann Sigvard Irgens Rynning (2016 nr, 2). Den yngste datteren, Ursulla Marie Gaarder Rynning, ble gift med Nils Berg Jacobsen, eier av Skansgården 1822-1842 og sønn av den kjente Jacob Nielsen som har en bauta på Vinger kirkegård (også omtalt her).

Ursulla Maria døde i barselseng i februar 1811, og Sigward giftet seg på nytt i 1812 med Karen Budde (1766-1832), datter av prost og sokneprest til Tingvoll, Christopher Fredrik Budde (1725-1795) og Margrethe Holck (1743-1818). De fikk ingen barn.

Sigward Irgens Rynning døde 28. august 1832. Da hadde han vært sokneprest i Vinger i 46 år. Han ble etterfulgt av sønnen Ole Gaarder Rynning som avsluttet Rynning-epoken i Vinger kirke. Da han døde i 1865, hadde denne vart fra 1764.

Kilder: Folketellinger, Fredrikke Waaler: Slegten Rynning og dens sidelinjer: optegnelser om den oprindelig trønderske slegt Rynning. Hamar, 1918