Thorvald Olsen – første kjøpmann i Glommengata

Jan Byfuglien

Ved foten av en større bautastein nede til høyre for inngangen til Vinger kirke står det «Kjøpmand Thorvald Olsen’s familiegrav».  De som er jordfestet ved dette gravstedet er: Pauline Olsen (død 1909) – Thorvald Olsens kone, Thorvald Olsen (død 1912), Mimi Gundersen, datter (død 1958),  Edit Diesen .datter  (død 1971) og Kirsten Diesen, datterdatter  (død 1972).

Thorvald Olsen var født på Hofoss (Nordstun) i Brandval i 1849 som sønn nr. 4 av gårdbruker Ole Olsen Hofoss (1804 – 1872) og Gunne Olsdatter (1816-1885). De fikk i alt 10 barn. En annen av sønnene, Ole, drev butikk i mange år på Hofoss, og fikk også 10 etterkommere. Også to andre sønner, Gustav og Olaf, ble kjøpmenn.

STARTET FOR SEG SELV I 1875

Han ble handelsbetjent hos kjøpmann Knudsen i Øvrebyen og startet i 1875 sin egen forretning i Glommengaten, året før denne delen ble innlemmet i byen. Forretningen lå strategisk plassert, like ved den nye brua. Han bygde blant annet huset som fotograf Larson holdt til i og som fortsatt står, men selve forretningen kom i det bygget som brant for noen år siden like ved.  Han var i de første årene eneste kjøpmann på Stasjonssida,

Olsen utnyttet det nye mulighetene for å annonsere i Hedemarkens amtstidende og hadde stadig annonser. I starten var det beskjedent, med annonse for «Nøgel, Stolzer & Schweitzerost « men også «Holsensk Mjød samt forskjellige Sorter Vine, Fiskelud og Hæstedekkener». Året etter var det utvidet tilbud med blant annet malervarer. blomsterpotter, appelsiner, snebriller, tresko og «Vin i flasker og pottevis» (til medbrakte kar). Neste år blir det også «Brændevin i Ankere».  Riktignok hadde formannskapet i Kongsvinger forsøkt å begrense brennevinssalget – og beskytte salget i Øvrebyen -ved å forby salg i smått og drammer over disk på Stasjonssida i en periode, men det var tydeligvis ikke forbud mot salg i stort – noe Olsen utnyttet ved å selge ankere (38.6 liter).

Vareutvalget ble stadig utvidet og særlig før jul blir det reklamert for mange slags frukt, mandler, svisker, ulike typer oster, kaviar, hummer, juletrepynt og glassvarer til julegaver.  Og han reklamerte med byens beste kaffe!

BLE STOR GÅRDEIER I BYEN

Kundene var ikke bare fra Stasjonssida med fra resten av byen og omegn, og omsetningen gav inntekter. Etter hvert kjøpte han gården han drev forretning i og hele arealet fra brua og ned til Glommengata 11. Videre kjøpte han eiendommer vest for brua like til datidens bygrense og han kjøpte opp jordbrukseiendom og skog i Kurudlia.

Thorvald Olsen var tydelig populær; I 1898 kom han inn i bystyret i Kongsvinger uten å ha stått på noen av de offisielle valglistene, på grunnlag av 262 ‘ville’ stemmer.  I 1901 står han oppført på «Den nedre Bydels og Afholdsfolkets Liste» og blir igjen valgt inn i bystyret.

Thorvald Olsen ble i 1872 gift med Pauline Pedersdatter Diesen (1852- 1909) fra Ullern i Sør-Odal. De fikk i alt 10 barn. To ble født og døpt i Odalen, resten i Kongsvinger. De bodde i 2. etasje i forretningsgården i Glommengata.

Den eldste sønnen,  Paulmar (Polmar)  Diesen (1872 – 1927) (tok navnet Diesen etter kona), gift med Inga Diesen, åpnet forretning i Austvatn i Nord-Odal.  I 1901 overtok han forretningen i Glommengaten  som fra 1909 het ‘Th. Olsen & Søn’. Han overtok også farens eiendommer i Kurudlia og Glommengata og bygde en flott villa i Kururdlia. P.O. Diesen døde brått i 1923 og forretningen ble overtdratt til svigersønnen til Thorvald: Carl E Gundersen. Han var først gift med datteren Emilie Therese. Da hun døde, giftet han seg med søsteren Mimi. Hennes urne ble satt ned i familiegraven sammen med søsteren Edit Diesen, som døde ugift, og Kirsten Diesen, som var datter av en annen søster, Constance.

Kilder: Knut Ingar Hansen:» Ble med i gata». 2001, folketellinger og private  kilder.