Med «Statistikken» fra starten i 1961

Av Torbjørn Andreas Tjernsberg Birgit Sandberg og søsteren Oddlaug Dahl er to av de 13 første som ble ansatt da Statistisk sentralbyrå etablerte seg i...

SSB 60 år i Kongsvinger

Av Torbjørn Andreas Tjernsberg Første juni 1961 etablerte Statistisk sentralbyrå seg med 13 medarbeidere i Kongsvinger. I 2021 er byrået blant de aller største arbeidsgiverne...

Fra innholdet i medlemsblad nr 2-2021 nevner vi: Suget fra Amerika av Inga Lill Grønnerud Stavangerfjord var vår nasjonale stolthet av Elisabeth Haug Triangelen...

Suget fra Amerika

Av Inge Lill Grønnerud Midt i en bratt bakke i Kongsvinger syd ligger et hvitt hus, og i bakkant et rødt lite stabbur, som har blitt...

Historiske fakta om Haugekvartalet

Av John Fulland Stedsbeskrivelse Utviklingsplanene for ”Haugekvartalet” har gått sin gang i lang tid og omfatter kvartalet innesluttet av gatene Tommelstadsgate, Brugata, Rådhusgata og Fjellgata. Rivningsarbeidene er...

Dr. Greves barnesåpe og Kongsvinger

Dr. Greves barnesåpe er ett av de eldste merkevarene i landet. Den kom på markedet rundt 1890 og lever i beste velgående sammen med...

Vognmennene

Det kan virke lenge siden – men det er ikke det: Tiden før bilen.  Det er umulig å tenke seg det førindustrielle samfunnet uten...

Yrke: Fotografistinde, Olga Christoffersen

Artikkelen sto første gang i tidsskriftet Solør-Odal nr. 2 1988 og er noe forkortet. Kongsvinger museum laget dette året en sommerutstilling i Aamodtgården med...

De første tyske soldater i Kongsvinger

Etter utbruddet av 2. verdenskrig 1. september 1939 erklærte Norge seg nøytralt og satte opp nøytralitetsvakt. En konsekvens av norsk nøytralitet var at mannskaper...

Sigernes

Historien om Jonas Lies sommersted og om en foretaksom engelskmann Sigernes var en gang et storgods som hadde tatt i alle fall to andre eiendommer...

Fra Verdensteatret til Rådhusteatret

Kinohistorie i Kongsvinger De første filmframvisningene i byen foregikk trolig i Herdahlssalen i Øvrebyen, det gjeveste festlokalet over en lang periode, med scene og garderober....

Vaskekoner, syersker og sypiker

Nedenstående artikkel er i all hovedsak sakset fra Knut Ingar Hansens bok «Bli med i gata», utgitt på Lokalhistorisk Forlag i 2001. Boka handler...

Mentz Rynning

Det er mye som kan fortelles om de gamle prestene. De var gjerne sentrale personer i bygdesamfunnet, og det lever fremdeles en del historier...

St. Clara kirke i Kongsvinger

Den spede starten av en katolsk menighet i Kongsvinger skjedde med Rosemarie Kroupa, som giftet seg med Kongsvinger-mannen Ragnar Tronsmo i 1969. Rosemarie Tronsmo er...

«Fremad til lys og liv»

Vi finner grunn til å minne om bokutgivelser som er tilgjengelige gjennom historielaget. Skolehistorien for Kongsvinger, Vinger og Brandval fram til 1964 er forfattet av...

«BYEN VÅR – Gamle Kongsvinger»

Vi finner grunn til å minne om bokutgivelser som er tilgjengelige gjennom historielaget. Den siste utgivelsen, «BYEN VÅR – Gamle Kongsvinger» av Johan Seglsten utkom...

Kondisjonerte i jernbaneland

Jernbanestrekningen fra Lillestrøm til Kongsvinger ble høytidelig åpnet av kong Carl XV 3. oktober 1862. Arbeidet mot riksgrensen ble satt i gang straks etter...

Ole Westby – sykkelgründeren

Ole Westby (16. april 1874- 23. juli 1943) ble født på gården Vestby mellom Tjaberg og Odals Værk i Sør-Odal. Han var ikke odelsgutt,...

Laurits Leonhard Gulbrandsen – ga orgel til Vinger kirke

På en spiss bauta bak Vinger kirke, ved siden av koret, står det: Overrettssagfører Laurits Leonhard Gulbrandsen født. 29 Juli 1846 død 30 Septbr 1893 og hans Moder Christiane...

Olsens hotell

Her bringer vi historien om det hotellet vi var vant til å kalle Grand, men som startet som Olsens hotell. Den aller første bygningen...