Forretningsliv i Storgata i 1937

Jeg vokste opp i daværende Storgata 26, Holtegården. Hovedgården mot gata og det huset vi bodde i, bakgården, står der i dag, men de...

Svante Julius Jønsson

Bjørn Sandberg Svante Julius Jønsson var en markant personlighet i Kongsvinger i mange år. Han var svensk, født i Lund i 1887, og kom til...

Louise Koht Grøtvedts husstellskole i Kohtgården

Tante Louise, søster av Stefan, ble født 6. jan.1888 i Bispegaden 18 i Oslo. Hennes foreldre var Julie Arnesen, (hvis far var los i...

Herdahl-butikken

Elias Pedersen Herdahl kom fra Løten. Sammen med byggmester G. Schüssler bygget han Vinger Mølle og Sagbruk i 1882 . ”Herdahlssalen” har navn etter...

Jonas Lies skrivepult

100 ÅRS FRAVÆR FRA KONGSVINGER Jonas Lie ble autorisert sakfører i august 1859 og flyttet til Kongsvinger, hvor det på denne tiden var hele fem...

Brannvesenet i Kongsvinger før og nå

I 1703 ca. 40 meter sør-øst for kirken ble det ført opp en ”Corps de Garde” (vaktstue) for at festningen skulle føre kontroll med...

Skomaker Myhrvold

Av Fredrik Kristiansen fikk historielaget på 80-tallet i gave et bilde av et ektepar som sitter utenfor huset sitt i nordenden av bybrua. På...

Gamle grensesteiner

Historielaget har hatt en vandring for å høre historien om de gamle grensesteinene mellom Kongsvinger og Vinger. Man konsentrerte seg i denne omgang om Øvrebyen,...

Pissoarer, urineringssteder og toaletter i gamle Kongsvinger

Det har til alle tider vært behov for steder hvor man kunne urinere i tettbebyggelsen. Her i Kongsvinger var det tre kjente steder hvor...

Den gamle festningshagen

Der hvor parkeringsplassen til Gyldenborg ligger nå, lå det en stor og vakker hage. Her får vi en beretning om hagen, beskrevet av Aagot...

Kongsvinger leirvarefabrikk

På folkemunne ble denne fabrikken i alle år kun kalt ”pottefabrikken” og lå til å begynne med i Juellsgate i Midtbyen – omtrent der...

Vinger kirke, valgkirke for konge og fedreland

«Sverger I at hevde Norges Selvstændighet og vove Liv og Blod for det ælskede Fedreland»? Sogneprest Sigward Irgens Rynning i Vinger kirke så ut over...

Urmaker Johan H. Fulland

Fra Skien til Kongsvinger. Johan Ludvig Halvorsen Fulland ble født på Fulland gård ved Farsund den 23. juni 1875. Familien flyttet noen år senere...

Apotek i Kongsvinger

Skrevet av Anna Uggerud Kongsvinger apotek ble opprettet i 1836, altså 18 år før stedet fikk kjøpstadsrettigheter.Apoteket var det første i sitt slag i Hedmark...

Kongsvinger jernbanestasjon

Stasjonsbygningen på Kongsvinger jernbanestasjon er en flott og stilren bygning som stod ferdig til åpningen av Kongsvingerbanen i 1862, da selveste Carl XV, unionskongen,...

Gamle hustufter i skog og mark

Kartlegging og merking av gamle hustufter i skog og mark   Historielaget er såvidt i gang med å merke gamle tufter etter husmannsplasser i skog...

Litt om skoleutviklingen i Kongsvinger

Trygve Myrvold Under Daneveldet var det bare kirken som var interessert i å gi utdanning til folk flest. Ved lov av 1739 fikk vi” Forordning...

Sykestuen i Kaffegata

Ordet radesyke var et kjent begrep i byen vår for et par hundre år siden. Hva slags sykdomvar det? Det var tidlig behov...