Bjørg Randi Grønnerud: Det hendte i gamle Kongsvinger- og i Grønnerudgården, Kr. 250.-

Bjørg Randi Grønnerud: Min barndoms Kongsvinger, Kr. 100.-

Et eksempel på tidlig bosetning i Kongsvingerdistriktet

Grønnerud i Øiset-grenda Per Arne Gransæther Bakgrunnen for bosettingen På Grønnerud er det de siste årene, både med gravemaskin og bulldoser, foretatt flere større og mindre masseforflytninger...

Dette var vår by først ute med

Midtpunktet i det sørlige Norge Fra år 1779 var Kongsvinger festning, nærmere bestemt flaggstanga, senteret eller utgangspunktet for den geografiske oppmåling i det sørlige Norge....

KIL fotball

Her legger vi ut en lenke til KILs egne historiske sider om "Laget fra de dype skoger". Bildet er lånt oss av Truls Herud. Bildet...

Egil Rogstad – en eventyrer fra Kongsvinger

Bladet Magasinet for alle viet i 1953 nesten hele bladet til en kar fra Kongsvinger: Egil Rogstad. Ikke bare er han avbildet på hele...

En lærer på Skinnarbøl skole, noen etterkommere og et bilde

I 1862 sto Skinnarbøl skole ferdig bygd, det første faste skolehuset i Vinger herred. Den unge læreren som ble tilsatt, Kittil Johannessen, skulle bli...

Statens Bilsakkyndige, Kongsvinger – tidlig ute på alle måter!

Firmahistorie fra Kongsvinger på 60-tallet John Fulland Statens Bilsakkyndige ble opprettet for å overvåke trafikksikkerheten i Norge etter at antallet biler økte dramatisk fra midten av...

Henry Haagenrud

Aage Henry Haagenrud (1925 - 2012) ble født på Østmobekken i Gardvik i Nord-Odal 12. juli 1925. Alfred Juliusen Haugstad Haagenrud  (1904-1966)  og Thora...

Rålia – Gravlia

Det var flere av gårdene i Vinger som hadde skogteiger som møttes i Rålia – det var vel også helst etter de mange ”rå”-...

Skihytta Tjernsli

Nordre Skogen - Øvre Tjernsli Der Kongsvinger idrettslag har sin skihytte, kalles det nå for Tjernsli. Dette var opprinnelig en plass under Grønnerud østre. Plassen...

Hvor ble det av presteenka?

EN HISTORIE OM EN PRESTEFAMILIE, EN ODELSLØSNINGSSAK OG EN OFFISER MED ET STORT EGO, ALLE MED EN TILKNYTNING TIL GRØNNERUD I VINGER Knut Ingar Hansen...

Barnehjemmet som en gang lå på Sæter

Tanken om å starte et privat barnehjem i Kongsvinger ble lansert allerede i 1877. En del fruer i byen arrangerte basar med dette for...

Erik A. Wang: Byens første håndverksborger

På en flat stein noen få meter fra hjørnet av søndre sideskip i Vinger kirke står det nesten uleselig: «Her hviler Malermester Erik A....

Stedsnavninnsamling rundt Holt-gårdene i Kongsvinger

NAVNENES KULTURHISTORISKE BETYDNING Navn på steder og plasser er noe vi bruker hver dag, dette for å vite eller fortelle hvor vi skal geografisk. Men...

Historien om Kongsvinger museum

Utgangspunktet for Kongsvinger Museum var et hus. Rittmester Harald Aamodts siste ønske var at det skulle opprettes et museum for Kongsvinger på eiendommen hans i Øvrebyen:...

Ole Johansen Tommelstad

- EN GRÜNDER AV SIN TID  Johan Seglsten. Mannen som skaffet Kongsvinger bystatus og arbeidet utrettelig gjennom 30 år for å bedre for forholdene i...

Et riss av historielagets virke

DEN FØRSTE SPIREN ble lagt av daværende kultursjef i Kongsvinger Sverre Eier, som sammenkalte til møte i 1978. Den 16. januar 1979 møttes så noen...

Henrettelser i eldre tid

GLIMT FRA GAMLE STRAFFEMETODER Henrettelser ble som regel utført offentlig i eldre tid. De skulle tjene til skrekk og advarsel. Men her må en erindre...

Bonden og den hellige handling

GLIMT FRA ÅKERBRUKETS HISTORIE Bondeyrket var både strevsomt og tidkrevende før den industrielle revolusjonen satte inn for alvor omkring 1830 og fremover. Redskapene var gjerne...