J.E. Prytz: Skolestyrer og klokker i Kongsvinger 1878-1917

På et halvhøyt gravminne  nede til høyre for inngangen til Vinger kirke står navnene til skolebestyrer J.E. Prytz, hustru Ingeborg, født Nielsen og barna...

Skolefaner i Kongsvinger

I mai hvert år tas skolefanene fram og bæres i barnetogene over hele Norge. På denne måten har vi en helt spesiell tradisjon for...

De som falt utenfor

Hvis man er ute og går en tur og kikker inn i et av de små murhusene utenfor muren på Kongsvinger festning, vil man...

Arkeologi og forhistorie i Kongsvinger kommune

Forfatter: Arkeolog/forsker Hilde Rigmor Amundsen Fagnotatet inneholder en oversikt over de eldste kulturminnene, gjenstandsmateriale og øvrige kulturspor som er kjent i Kongsvinger kommune per 2018,...

Kongsvingermannen Morten Astrup Vigtels opplevelser som skipsfører under 2. verdenskrig

Innledning Jon Michelet har gjennom sine bøker om skogsmatrosen fra Rena skapt stor og viktig oppmerksomhet om sjøfolkenes rolle under den andre verdenskrigen. Mens Halvor...

Hans Eilert Hagerup: Proprietær – bygde Hagerupgården

På høyre side av vegen nesten nede til servicebygget ligger en stor flat sten med påskriften: Til kjær erindring om Hans Eilert Hagerup f.16. Dec....

Familien Midseim/Eliassen

På et område nede til høyre for gangvegen opp mot Vinger kirke, inngjerdet med et lavt gjerde i metall, står det to søyleformede bautaer....

Kapteinsgården

Ved byutvidelsen i 1875 ble det bestemt at «Glommengaden» skulle gå fra bygrensen i vest og fram til «løytnant Rynnings hus.» For dem som...

Juells gate

I tilknytning til artikkelen om Dr. Juells park under Biografier, tar vi inn flg. ytterligere opplysninger: Denne lille stumpen av en gate har gitt navn...

Dr. Juells Park

Historien bak navnet Ganske nylig har fått et nytt boligkompleks i Midtbyen: Dr Juells Park. Hvem var Dr Juell? På den ruvende bautaen over Hans Lemmich...

Tråstad ungdomsskole – de første årene

Stortinget vedtok i 1959 en ny skolelov som skulle være felles for lands- og byskoler. Før dette var forskjellene mellom byfolkeskolen og landsfolkeskolen stor....

Familien Schøyen på Sør-Tråstad

Rett bak kirken står den et kraftig gravminne med Halvor Bottolfsen Schøyen som første navn fulgt av Karen Mathea Gudmundsdatter Tråstad, Ole Schøyen og...

Ole Roald Rynning – bygde Aamodtgården

På en middels høy jernstøtte på baksiden av Vinger kirke står det: Her under hviler de jordiske levninger af magazinforvalter Ole Roald Rynning født...

Aage Træffen –  skiadministrator og skiløper

På baksiden av Vinger kirke står det en stor bauta med innskriften Aage Træffen F 23/9-1874 D  ??/5-1925 og Helga Træffen F 21/3-1874, D...

Kongsvinger Roklubb

Roklubben i Kongsvinger holder til ved Vingersjøen. Der har de et fint klubbhus med båter lagret og aluminiumbrygger i vannkanten. Klubben hadde en blomstrende...

Jernutvinning – den glemte industrien

En gruppe i historielaget har satt seg som mål å få belyst gammel bosetting i distriktet, særlig fra førhistorisk tid. Temaet har gitt tilgang til...

Johan Seglsten: Byen vår

Ordinær pris: 300 kr Medlemspris: 100 kr  (+ porto/frakt) Ønsker du å kjøpe bok til medlemspris, kontakt: Bjørn Sandberg                Epost:  bjsand43@online.no     Tlf. 902 16 559

Skolehistorie

Innbundet, rikt illustrert, Kr. 200.-

Kongsvingers historie

Kr. 250.-  

Sokneprest Sigward Irgens Rynning og familie

På et gammelt, flatt gravminne til venstre rett innenfor porten fra Lilletorvet står følgende navn: Sigward Irgens Rynning, Ursulla Marie Gaarder og Karen Budde. Sigward...