Rålia – Gravlia

Det var flere av gårdene i Vinger som hadde skogteiger som møttes i Rålia – det var vel også helst etter de mange ”rå”-...

Skihytta Tjernsli

Nordre Skogen - Øvre Tjernsli Der Kongsvinger idrettslag har sin skihytte, kalles det nå for Tjernsli. Dette var opprinnelig en plass under Grønnerud østre. Plassen...

Hvor ble det av presteenka?

EN HISTORIE OM EN PRESTEFAMILIE, EN ODELSLØSNINGSSAK OG EN OFFISER MED ET STORT EGO, ALLE MED EN TILKNYTNING TIL GRØNNERUD I VINGER Knut Ingar Hansen...

Barnehjemmet som en gang lå på Sæter

Tanken om å starte et privat barnehjem i Kongsvinger ble lansert allerede i 1877. En del fruer i byen arrangerte basar med dette for...

Erik A. Wang: Byens første håndverksborger

På en flat stein noen få meter fra hjørnet av søndre sideskip i Vinger kirke står det nesten uleselig: «Her hviler Malermester Erik A....

Stedsnavninnsamling rundt Holt-gårdene i Kongsvinger

NAVNENES KULTURHISTORISKE BETYDNING Navn på steder og plasser er noe vi bruker hver dag, dette for å vite eller fortelle hvor vi skal geografisk. Men...

Historien om Kongsvinger museum

Utgangspunktet for Kongsvinger Museum var et hus. Rittmester Harald Aamodts siste ønske var at det skulle opprettes et museum for Kongsvinger på eiendommen hans i Øvrebyen:...

Ole Johansen Tommelstad

- EN GRÜNDER AV SIN TID  Johan Seglsten. Mannen som skaffet Kongsvinger bystatus og arbeidet utrettelig gjennom 30 år for å bedre for forholdene i...

Et riss av historielagets virke

DEN FØRSTE SPIREN ble lagt av daværende kultursjef i Kongsvinger Sverre Eier, som sammenkalte til møte i 1978. Den 16. januar 1979 møttes så noen...

Henrettelser i eldre tid

GLIMT FRA GAMLE STRAFFEMETODER Henrettelser ble som regel utført offentlig i eldre tid. De skulle tjene til skrekk og advarsel. Men her må en erindre...

Bonden og den hellige handling

GLIMT FRA ÅKERBRUKETS HISTORIE Bondeyrket var både strevsomt og tidkrevende før den industrielle revolusjonen satte inn for alvor omkring 1830 og fremover. Redskapene var gjerne...

Galgebakken

På Galgebakken, eller Gæljbakken som vi sier, er det nå bygget nye boligblokker. Men hva er det som skjuler seg bak navnet? Galgebakken ligger på...

Søvnige kirkegjengere

Ronald Grambo MENIGHETSLIV I ELDRE TID I middelalderen og senere fulgte prestene et bestemt opplegg når de skulle holde prekener i kirkene. Det forelå strenge regler...

Gamle veger i Glåmdal

Åsne Stolpe Det har fra de tidligste tider vært en viktig veiforbindelse fra Vinger, via Lier og Granli, gjennom Eidskog og over til Sverige. Vannveiene...

Da Karl Johan inntok Kongsvinger festning

Åsne Stolpe Militært klarte Karl Johan ikke å innta Kongsvinger. Gahn ble slått grundig ved Lier og måtte trekke seg tilbake over grensen. Men Karl...

Kongsvinger glideflyklubb 1946 – 1952

Bjørn Sandberg Denne klubben ble dannet av et fåtall unge menn rett etter krigen. De hadde fått tilbud om et byggesett gjennom Norsk Aeroklubb. Dette...

Fra en ung jentes dagbok i 1870-årene

 Åsne Stolpe Denne artikkelen stod i bladet URD 23. januar 1954. Det er en ung jentes dagboknotater, og gir en fengslende framstilling av hennes opphold...

Vinger

Terje Kristiansen EN BEGRUNNET TEORI OM OPPHAVET TIL NAVNET Som vi veit, er det mange ulike typer kommunenavn i Norge. Sjølve begrepet kommune er ikke så...

Hva betyr ordet bjørn?

Ronald Grambo ROVDYRET MED DE MANGE TILNAVN D'er illt å ertast med bjønnen, han skynar seg ikkje på skjemt (Norsk ordtak) Hva betyr ordet bjørn? For å...

En trist ulykke på Solørbanen

Per-Øyvind Skarphol Kaptein Einar Sem-Jacobsen var en av de tre første flygere i Hærens flyvåpen på Kjeller. Lørdag 14. juni 1913 skulle han utføre en...