Egil Rogstad – en eventyrer fra Kongsvinger

Bladet Magasinet for alle viet i 1953 nesten hele bladet til en kar fra Kongsvinger: Egil Rogstad. Ikke bare er han avbildet på hele...

En lærer på Skinnarbøl skole, noen etterkommere og et bilde

I 1862 sto Skinnarbøl skole ferdig bygd, det første faste skolehuset i Vinger herred. Den unge læreren som ble tilsatt, Kittil Johannessen, skulle bli...

Statens Bilsakkyndige, Kongsvinger – tidlig ute på alle måter!

Firmahistorie fra Kongsvinger på 60-tallet John Fulland Statens Bilsakkyndige ble opprettet for å overvåke trafikksikkerheten i Norge etter at antallet biler økte dramatisk fra midten av...

Henry Haagenrud

Aage Henry Haagenrud (1925 - 2012) ble født på Østmobekken i Gardvik i Nord-Odal 12. juli 1925. Alfred Juliusen Haugstad Haagenrud  (1904-1966)  og Thora...

Rålia – Gravlia

Det var flere av gårdene i Vinger som hadde skogteiger som møttes i Rålia – det var vel også helst etter de mange ”rå”-...

Skihytta Tjernsli

Nordre Skogen - Øvre Tjernsli Der Kongsvinger idrettslag har sin skihytte, kalles det nå for Tjernsli. Dette var opprinnelig en plass under Grønnerud østre. Plassen...

Hvor ble det av presteenka?

EN HISTORIE OM EN PRESTEFAMILIE, EN ODELSLØSNINGSSAK OG EN OFFISER MED ET STORT EGO, ALLE MED EN TILKNYTNING TIL GRØNNERUD I VINGER Knut Ingar Hansen...

Barnehjemmet som en gang lå på Sæter

Tanken om å starte et privat barnehjem i Kongsvinger ble lansert allerede i 1877. En del fruer i byen arrangerte basar med dette for...

Erik A. Wang: Byens første håndverksborger

På en flat stein noen få meter fra hjørnet av søndre sideskip i Vinger kirke står det nesten uleselig: «Her hviler Malermester Erik A....

Stedsnavninnsamling rundt Holt-gårdene i Kongsvinger

NAVNENES KULTURHISTORISKE BETYDNING Navn på steder og plasser er noe vi bruker hver dag, dette for å vite eller fortelle hvor vi skal geografisk. Men...

Historien om Kongsvinger museum

Utgangspunktet for Kongsvinger Museum var et hus. Rittmester Harald Aamodts siste ønske var at det skulle opprettes et museum for Kongsvinger på eiendommen hans i Øvrebyen:...

Ole Johansen Tommelstad

- EN GRÜNDER AV SIN TID  Johan Seglsten. Mannen som skaffet Kongsvinger bystatus og arbeidet utrettelig gjennom 30 år for å bedre for forholdene i...

Et riss av historielagets virke

DEN FØRSTE SPIREN ble lagt av daværende kultursjef i Kongsvinger Sverre Eier, som sammenkalte til møte i 1978. Den 16. januar 1979 møttes så noen...

Henrettelser i eldre tid

GLIMT FRA GAMLE STRAFFEMETODER Henrettelser ble som regel utført offentlig i eldre tid. De skulle tjene til skrekk og advarsel. Men her må en erindre...

Bonden og den hellige handling

GLIMT FRA ÅKERBRUKETS HISTORIE Bondeyrket var både strevsomt og tidkrevende før den industrielle revolusjonen satte inn for alvor omkring 1830 og fremover. Redskapene var gjerne...

Galgebakken

På Galgebakken, eller Gæljbakken som vi sier, er det nå bygget nye boligblokker. Men hva er det som skjuler seg bak navnet? Galgebakken ligger på...

Søvnige kirkegjengere

Ronald Grambo MENIGHETSLIV I ELDRE TID I middelalderen og senere fulgte prestene et bestemt opplegg når de skulle holde prekener i kirkene. Det forelå strenge regler...

Gamle veger i Glåmdal

Åsne Stolpe Det har fra de tidligste tider vært en viktig veiforbindelse fra Vinger, via Lier og Granli, gjennom Eidskog og over til Sverige. Vannveiene...

Da Karl Johan inntok Kongsvinger festning

Åsne Stolpe Militært klarte Karl Johan ikke å innta Kongsvinger. Gahn ble slått grundig ved Lier og måtte trekke seg tilbake over grensen. Men Karl...

Kongsvinger glideflyklubb 1946 – 1952

Bjørn Sandberg Denne klubben ble dannet av et fåtall unge menn rett etter krigen. De hadde fått tilbud om et byggesett gjennom Norsk Aeroklubb. Dette...