Styret for 2018

Etter historielagets årsmøte er lagets styresammensetning som følger: Leder: Liv Toreng Nestleder: Per Arne Gransæther Sekretær: Per Erik Rastad Kasserer: Bjørn Sandberg Styremedlemmer: Siri Skara og Per Tore Broen Vararep....

Vedtekter for Kongsvinger-Vinger historielag

§ 1: Formål Kongsvinger-Vinger historielag har til formål å arbeide med lokalhistorisk stoff. Dette kan blant annet gjøres ved å: registrere og ta vare på skriftlig...