Referat fra årsmøtet 2017

Sted/dato: Aamodtgården, 16.02.2017 kl 19.00. Til stede: 39 medlemmer Leder ønsket velkommen og refererte til innkallingene. Sak nr. 1, Konstituering Til møteleder ble valgt Liv Toreng. Til referent ble...

Styret for 2017

Etter historielagets årsmøte 16. februar er lagets styresammensetning som følger: Leder: Liv Toreng Nestleder: Per Arne Gransæther Sekretær: Per Erik Rastad Kasserer: Bjørn Sandberg Styremedlemmer: Siri Skara og Per...

Vedtekter for Kongsvinger-Vinger historielag

§ 1: Formål Kongsvinger-Vinger historielag har til formål å arbeide med lokalhistorisk stoff. Dette kan blant annet gjøres ved å: registrere og ta vare på skriftlig...