Styret for 2017

Etter historielagets årsmøte 16. februar
er lagets styresammensetning som følger:

Leder: Liv Toreng
Nestleder: Per Arne Gransæther
Sekretær: Per Erik Rastad
Kasserer: Bjørn Sandberg
Styremedlemmer: Siri Skara og Per Tore Broen
Vararep. til styret: Sigrid G. Dahl, Terje Leander, Bernt Blåka

Revisor: Kjell Gylterud

Andre verv:
Redaksjonskomite for medlemsbladet: Per Erik Rastad, Kjell Rymoen, Åsne Stolpe, Elisabeth Haug.
Leder fotogruppe: Tom Knardahl
Leder gruppe for slektsgransking: Steinar Stolpe
Facebookredaktør: Per Tore Broen
Redaktør for nettsted: Steinar Stolpe

Referat fra årsmøtet 2017

Sted/dato: Aamodtgården, 16.02.2017 kl 19.00. 

Til stede: 39 medlemmer
Leder ønsket velkommen og refererte til innkallingene.

Sak nr. 1, Konstituering

Til møteleder ble valgt Liv Toreng.
Til referent ble valgt Per Erik Rastad.

Sak nr. 2, Årsberetning 2016

Sekretær leste opp styrets årsberetning.
I forbindelse med denne informerte Per Arne Gransæther om innsamling av kunnskap
om Glåmdal i forhistorisk tid samt om kartlegging av boplasser.
Bjørn Sandberg ba om at det ble avklart i god tid hvem som har ansvar for Rustad-bautaen før 8. mai.
Årsmeldingen ble deretter enstemmig godkjent.

Sak nr. 3, Regnskap 2016

Kasserer gikk gjennom regnskapet.
Det ble deretter enstemmig godkjent.

Sak nr. 4, Budsjett for 2016

Kasserer gikk gjennom budsjettforslaget der kr 5000 ble plusset på til markering osv i forbindelse med registrering av boplasser.
Forslaget ble deretter enstemmig godkjent.

Sak nr. 4, Planer for 2017

Følgende planer for 2017 ble referert:
- Foredrag av Kjell og Gjermund Nygårdsæter om Vingersruta.
- Busstur i forbindelse med foredraget.
- Formiddagstreff 1. onsdag i hver måned.
- Busstur i august.

Sak nr. 5, Fastsetting av kontingent for 2017

Styret foreslo videreføring av kontingent på kr 200 pr år.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 6, Valg

Følgende i styret var på valg:

Leder: Liv Toreng valgt for 1 år.
Nestleder: Per Arne Gransæther valgt for 2 år.
Sekretær: Per Erik Rastad valgt for 2 år.

Øyvind Torgersen har bedt om avløsning som varamedlem i styret og i hans sted ble valgt Bernt Blåka for 1 år.

Valgkomiteen har bestått av Even Bekkevold, Klara Joramo og Kjell Gylterud. Disse ble gjenvalgt.

Som revisor ble Kjell Gylterud gjenvalgt.

Årsmøtet ble deretter avsluttet kl 19.55.

Kjell Rymoen holdt deretter et foredrag om sentrale personer i Kongsvinger på 1800-tallet.

Referent: Per Erik Rastad

 

Årsberetning 2016


Laget har vokst og hadde pr 31.12.16 341 medlemmer. Vi har base i Aamodtgården, hvor vi har kontor og lager, og hvor vi arrangerer bl.a. medlemsmøter og utstillinger. Vi har som hovedoppgave å ta vare på lokalhistorien, og vi fokuserer på bevaring, formidling og å være en sosial møteplass.

Styret
Styret har i 2016 bestått av følgende:

Leder: Liv Toreng
Nestleder Per Arne Gransæther
Kasserer Bjørn Sandberg
Sekretær Per Erik Rastad
Styremedlem Siri Skara
Styremedlem Per Tore Broen

Varamedl.
Terje Leander
Sigrid Gulbrandsen Dahl
Øyvind Torgersen

Styremøter
Det har vært holdt 7 styremøter i 2016 og behandlet 42 saker. Alle styremøtene har vært holdt i Aamodtgården som også er vår base med kontor og lager. Leder bemanner kontoret hver onsdag kl 10-12.

Les mer …

Nyheter

Medlemsbladet nr. 4-2016

Så er årets siste medlemsblad kommet ut. På forsiden ser vi NKS' gave til Kvinnemuseet, Skule Waksviks skulptur "Nyfeministene kommer", i dette tilfelle lodne av frost.

Første artikkel knytter opp en del informasjon om navnet Dr. Juells Park, det nye boligkomplekset som nå tar form nede ved Strandpromendaen og Gjemselund bru. Åsne Stolpe gir en kort gjennomgang av dr. Hans Lemmich Juells liv og virke. Artikkelen baserer seg i stor grad på Thor Martinsens større artikkel i tidsskriftet "Solør-Odal" nr. 4-2005. I forlengelsen av Åsne Stolpes artikkel bidrar flere med utfyllende informajoner vedr. denne gata, og det blir vel nå endelig fastslått at det er dr. Juell som er oppkalt i denne gata, og ikke Hjalmar Juell med pottefabrikken samme sted.

Byens eldste forretning i drift er Gullsmed Kristoffersen. Den ble grunnlagt i 1902. I dag er det fjerde generasjon som driver firmaet, Jan Egil kriftoffersen og Marjolein Hokke.

På bladets midtsider identifiserer Bjørn Sandberg hele persongalleriet på det velkjente veggbildet i Grillhaven på Vinger Hotell. Bildet er malt av den svenske maleren Lars Gillis (1929-2012).

Ronald Grambo er en utrettelig bidragsyter, denne gangen med "Gleder og redsler i julehelgen". Artikkelstoffet avsluttes med en artikkel om Legrems musikkhandeel, basert på et intervju Åsne Stolpe hadde med den populære trekkspilleren og musikkhandleren i 2007. I den forbindelse er det tatt inn et "klassebilde" fra Legrems trekkspillskole, der leserne bes om  å hjelpe til med å navngi disse elevene.

Til salgs

Historielaget har flg. til salgs

001 2   Johan Seglsten: "Fremad til lys og liv" - skolehistorien for Kongsvinger,

                           Vinger og Brandval til 1964, 580s., rikt illustrert  Kr. 400.-

 

 001 4 Knut Ingar Hansen: "Kongsvingers historie" - Festningen og Leiren 1682-1720, 220s.,
                                 rikt illustrert, Kr. 250.
-
 
                              

 

Medlemsblader: 

 

  Enkelteksemplarer f.o.m. nr. 4 - 2014, Kr 25.- pr. stk.  

 Jubileumsmedalje:

IMG 2583

 

013

  "Kongsvinger Festning 300 år", (1982) m/etui: sølv Kr. 450.-, forgylt bronse: Kr. 125.-  

Eventuelle forsendelsesomkostninger kommer i tilllegg til de oppgitte prisene.

Bestilling: Bjørn Sandberg, tlf. 90216559; e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

  
                               

 
  

 

Vinger kirke, valgkirke for Konge og Fedreland

Valg 1905«Sverger I at hevde Norges Selvstændighet og vove Liv og Blod for det ælskede Fedreland»?
Sogneprest Sigward Irgens Rynning i Vinger kirke så ut over den fullsatte forsamlingen som i dypeste alvor hadde reist seg, og som med oppløftede fingre sverget eden:

”Det sverger vi så sant hjelpe oss Gud og hans hellige ord”.

Etter gudstjenesten og edsavleggelsen ble de stemmeberettigede mennene igjen i kirken for å velge de to valgmenn som skulle være med å velge de 112 som skulle møte i Riksforsamlingen på Eidsvoll.

Kun sju år etter at svenskene hadde angrepet Kongsvinger og stått med sine soldater helt fremme med Glomma, kjente mange i kirken en stigende uro for at det igjen kunne bli krig.

Året var 1814 og loddet var kastet. En revolusjon var startet. Denne førte til at Norge gjenoppstod som  selvstendig nasjon i en personalunion (*) med Sverige.

I forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014 ble begrepet Valgkirke brukt om de ca. 300 kirkene som ble benyttet som valglokale for Norges første nasjonale valg. Riksarkivet og Riksantikvaren markerte dette med å sette opp blå plaketter på de 190 gjenværende kirkene. Vinger kirke er den eneste bevarte valgkirken i Glåmdalsregionen. Legg derfor merke til det blå skiltet på høyre side av kirkedøren.

Les mer …

Drama i prestegården

 

Laura Devold ny KopiLitt bortgjemt under en lav busk nede til høyre for Vinger kirke finnes det en gravstein for Laura Helene Birkeland Devold, f. 11.12.1906 (i Steinkjer) og død 31.5.1928. Denne steinen er relativt ny, og erstatter en stein som er svært forseggjort og opprinnelig må være hugget av Ole Boger (bildet til høyre).LauraGravsten org Kopi Denne steinen sprakk ved en rydding på gravstedet, og familien til Laura ønsket å ta vare på gravstedet med en ny stein. Den opprinnelige steinen er svært liten og lett, bare et par kilo og ca. 30x25 centimeter. Den ble tatt inn hver vinter av en dame som passet på gravstedet, til rundt 2004. Og steinen hadde ikke tålt vintrene.

En dramatisk historie

Disse steinene skjuler en dramatisk historie. Laura var yngste datter av Harald Ophuus Devold (1836-1949) og fru Alida Elise Marie (f. Lampe 1867, d. 1940).  Devold kom til Kongsvinger som sokneprest i 1924 etter å ha vært prost i Tromsø fra 1919.  Paret hadde i alt fått fire døtre og fem sønner.

Det var en deilig vårdag sist i mai måned i 1928, og det var duket til stor fest i bestestuen i presteboligen (Rolighed). Familien og alle tjenestepikene hadde gjort sitt beste for at dagen skulle bli en minneverdig stund. Det var en begivenhetsrik dag for familien – å love bort en datter.

Les mer …

Ole Boger- bygdekunstneren

Ole Boger gravRundt 30 meter til høyre for inngangen til Vinger kirke står et lite gravminne i kanten av veien som går nedover kirkegården. Dette er gravminnet over Ole Boger, som også er laget av ham selv. Det er i marmor og rundt 70 cm. høyt. Det eneste som står helt nederst er: Ole Bogers familiegrav; ingen datoer eller annen informasjon. Og så kan en undre seg over motivet som er meislet inn. Personen er i en tenksom positur, i ferd med å stige over en terskel, kanskje døden?  Kanskje er det et bilde på Ole Boger selv, som var en unnselig og forsiktig person, men med et stort talent for å lage skulpturer i tre og stein.

Les mer …

Personer

Litt om mennesket Andreas Samuel Krebs

Oberstløytnant Andreas Samuel Krebs har et ettermæle som en av Norges beste offiserer under krigsårene 1807-14. I 1808 ble han belønnet med Dannebrogskorset, og i 1814 slo han svenskene ved Lier, Matrand og Skotterud i en ellers bedrøvelig norsk krigføring. Lite er imidlertid kjent om hans personlighet og familieliv.

Da Norske jegerkorps ble forlagt til Kongsvinger i 1801, kom også kaptein Andreas Samuel Krebs med sin familie. Han var da gift med kjøpmannsdatteren Else Gude fra Moss, og sammen hadde de døtrene Cathrine, født der 23. november 1798 og Christiane Sophie, født 2. juli 1800.

Les mer …

Flere artikler …

  • 1
  • 2

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive