Styret for 2024

Etter historielagets årsmøte 2024 er lagets styresammensetning som følger:

Leder:
Arve Urlin
Nestleder:
Per Arne Gransæther
Styremedlemmer:
Bjørn Sandberg
Per Tore Broen
Oskar Aanmoen
Liv Torun Wennevold
Varamedlemmer:
Per Wasa
Jo Raabe
Bjørg Aulie

Andre verv:

Redaksjonskomite for medlemsbladet: Åsne Stolpe (red.), Arve Urlin, Per Erik Rastad, Kjell Rymoen og Vera Wold.

Leder gruppe for slektsgransking: Steinar Stolpe
Facebook redaksjon: Per Tore Broen og Oskar Aanmoen
Redaktør for nettsted: Steinar Stolpe