Styret for 2023

Etter historielagets årsmøte 2023 er lagets styresammensetning som følger:

Leder:
Arve Urlin
Nestleder:
Per Arne Gransæther
Styremedlemmer:
Bjørn Sandberg
Per Tore Broen
Sigrid Gulbrandsen Dahl
Oskar Aanmoen
Varamedlemmer:
Per Wasa
May Jørgensen
Jo Raabe

Andre verv:

Redaksjonskomite for medlemsbladet: Åsne Stolpe (red.), Arve Urlin, Per Erik Rastad, Kjell Rymoen

Leder gruppe for slektsgransking: Steinar Stolpe
Facebook redaksjon: Per Tore Broen og Oskar Aanmoen
Redaktør for nettsted: Steinar Stolpe