Familien Midseim/Eliassen

Jan Byfuglien

På et område nede til høyre for gangvegen opp mot Vinger kirke, inngjerdet med et lavt gjerde i metall, står det to søyleformede bautaer. På den ene, mørke, står: Martin Edvard Midseim og Charlotte Marie Midseim, og på den lyse står, Olga Anna Ingeborg Eliassen, født Midseim. Begge har en tekst nederst. På den mørke står: «For eder som frygte Guds navn skal rettferdighets sol opgaa. Mal. 4.2», og på den lyse står: «Ske ikke min vilje, men din O Gud». Hvem var de som etterlot seg dette staslige gravminnet?

Martin Midseim var født 2. september 1838 på vestre Midseim i Kråkstad av foreldrene Lars Abrahamsen og Ingeborg Olsdatter, og døde 18. januar 1919 i Kongsvinger. Kona Charlotte Marie var født Floberg i Åsnes 28. november 1864 og døde 19. juni 1935.

Han fikk utdannelse fra Asker seminar og kom til Grue som lærer ved Kirkenær skole, der han var lærer i mange år. Rundt 1874 flyttet han til Brandval, der han begynte handel med skog. Han kjøpte Nor nordre og opparbeidet en betydelig formue. Han var også aktiv i det offentlige liv og var i flere år medlem av herredsstyret og sparebankens forstanderskap. I 1901 solgte han skogen i Brandval, men beholdt gården, og flyttet til Kongsvinger, inn i det som senere er kalt Midseim-gården, nå Øvre Langelandsgate 1, ved kirketorvet.

Martin og Charlotte Marie fikk bare ei datter, Olga, født 12. mars 1893. Hun giftet seg 10. juli 1913 med August Birger Peter Eliassen, født 1882 i Kristiania (Oslo). Han var sønn av August Emil Eliassen, prest, og kona Agnes Betzy, August var selv utdannet cand. theol. og hadde arbeidet som amtskolestyrer i Sørum. Allerede den 30. juli 1915 døde Olga, bare 22 år gammel, av det som er oppgitt som tyfoidfeber. De fikk ingen barn. Enkemannen ble i 1915 lærer ved Nordstrand middelskole der han senere ble overlærer og lektor.

Dermed kan det tyde på at det ikke er etterkommere knyttet til dette flotte gravminnet på Vinger kirkegård. Midseim-gården ble ved skifte i 1939 overdratt fra dødsboet til arvinger i familien.

Kilder: Nils P. Vigeland: Kongsvinger 1854-1954, Hedemarkens Amtstidende, Folketellinger og kirkebøker.